Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków 006_17

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków 006_17

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 20 stycznia 2017 r. znak: POPON/6/2017 w sprawie wyjaśnień do art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) w zakresie prawidłowego sporządzenia informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuję, co następuje:Skip to content