Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków wersja2

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków wersja2

Szanowny Panie Prezesie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie zapisów art. 22 ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721. Wątpliwości pracodawców dotyczą zasad prawidłowego sporządzania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON w przypadku .,korygowania, wielkości kwoty przychodów np. z powodu zwrotu sprzedanej produkcji lub reklamacji wykonanych usług. Problem ten jest szczególnie skomplikowany gdy sprzedaż następuje w jednym miesiącu sprawozdawczym a zwrot sprzedanej produkcji w kolejnym.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób,
w oparciu o jakie dane (z miesiąca sprzedaży czy wystawienia faktury
korygującej, wskaźniki zatrudnienia) źródłowe oraz jaki algorytm należy
zastosować sporządzając informację korygującą informację o kwocie
obniżenia wpłat na PFRON, które wynikają z konieczności korekty
przychodów? Prosimy także o wyjaśnienie tych wątpliwości w odniesieniu do dwóch następujących przypadków (stanów prawnych):