Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 5.01.2017 r.) W sprawie zasad obliczania wysokości kwoty obniżenia wpłaty obowiązkowej na PFRON – 2017_01.05_pfron

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 5.01.2017 r.) W sprawie zasad obliczania wysokości kwoty obniżenia wpłaty obowiązkowej na PFRON – 2017_01.05_pfron

W odpowiedzi na Pana maila z dnia 5 stycznia 2017 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła następujące wyjaśnienia:
Ad.1)
Zgodnie z treścią art.22 ust. 8 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.. poz.2046), do wyliczenia kwoty obniżenia wpłat na PFRON przyjmuje się zatrudnienie oraz najniższe wynagrodzenie obowiązujące w miesiącu, do którego zaliczono przychód z tytułu kooperacji.
Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w objaśnieniach do formularza INF-U – w przypisie 18 dotyczącym wynagrodzenia (poz.35) oraz – w przypisie 19 dotyczącym zatrudnienia, w tym zatrudnienia osób niepełnosprawnych (poz.36 i poz.37), które wskazują, iż w przypadkach obliczenia kwoty obniżenia wpłat na PFRON: