Stanowisko PFRON – ulgi we wpłatach na PFRON (INF-U) dla jednostek organizacyjnych samorządu centralnego (scentralizowany Vat a prawo do ulgi we wpłatach na PFRON – 05.01.18

Stanowisko PFRON – ulgi we wpłatach na PFRON (INF-U) dla jednostek organizacyjnych samorządu centralnego (scentralizowany Vat a prawo do ulgi we wpłatach na PFRON – 05.01.18

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 stycznia 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje następujące wyjaśnienia.
Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 z późn.zm.) – najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.



Facebook
LinkedIn
Skip to content