Stanowisko UOKiK: Korygowanie zaświadczeń de minimis do „0zł” – Ważne informacje dla Pracodawców Osób z Niepełnosprawnościami

Stanowisko UOKiK: Korygowanie zaświadczeń de minimis do „0zł” – Ważne informacje dla Pracodawców Osób z Niepełnosprawnościami

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) otrzymała istotną odpowiedź od Prezesa UOKiK dotyczącą kwestii korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis do kwoty „0 zł”. To stanowisko ma istotne znaczenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, którzy odnotowali pewne niejasności w procedurze audytów prowadzonych przez KAS w kontekście prawidłowości wydatkowania środków ZFRON.

Pytanie wysunięte przez POPiON wynikło z informacji przekazanych przez pracodawców, którzy zwrócili uwagę na postępowania audytowe dotyczące „korygowania do 0 zł” zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawianych kilka lat temu. W wydanym stanowisku Prezes UOKiK potwierdził wcześniejsze odpowiedzi udzielone Pana Senatora Andrzeja Kobiaka, podkreślając, że „Sprawozdanie z audytu nie jest dokumentem wiążącym”, a ostateczne decyzje podejmowane są w trakcie postępowań podatkowych.

Warto zaznaczyć, że UOKiK przyjął korzystne dla pracodawców stanowisko, wyjaśniając, że sam audyt nie stanowi podstawy do uznania wydatku za nieuprawniony. Dopiero wszczęte postępowanie podatkowe może skutkować wiążącą decyzją w tej sprawie.

Mimo korzystnego stanowiska UOKiK, organizacja zachęca pracodawców do kontaktu w przypadku sytuacji, w których kwestionowana jest ważność wystawionego zaświadczenia o pomocy de minimis, zwłaszcza dotyczącego środków ZFRON, podczas kontroli KAS. POPiON jest gotów udzielić wsparcia i pomocy w rozwiązaniu tego typu problemów.

Cała treść pytania POPiON oraz odpowiedzi UOKiK dostępna jest w załączonym dokumencie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem. Wspólnie dbajmy o transparentność i sprawiedliwość w zakresie pomocy de minimis!

 

Pyt POPON 8 do UOKiK – unieważnianie zaświadczeń de minimis

Kancelaria Senatu RP – odpowiedź UOKiK

Odpowiedź UOKIK

 Facebook
LinkedIn
Skip to content