Starostwo Powiatowe w Kielcach: Lodołamacze 2021: Starostwo Powiatowe przyjazne niepełnosprawnym

Starostwo Powiatowe w Kielcach: Lodołamacze 2021: Starostwo Powiatowe przyjazne niepełnosprawnym

Starostwo Powiatowe w Kielcach zostało wyróżnione podczas regionalnej odsłony konkursu LODOŁAMACZE 2021. Podczas gali, która odbyła się w Lublinie członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk odebrał dyplom, brązowy medal i gratulacje za zajęcie III miejsca w kategorii Instytucja. Nasz powiat znalazł się wśród laureatów z województw: Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego.

Lodołamacze to nagrody przyznawane za podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ich aktywizację, zapobieganie wykluczeniu i promowanie wobec nich właściwych postaw.

– Powiat kielecki podejmuje szereg działań, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamywaniu barier i pokonywaniu trudności. Wśród tych działań jest m.in. udzielanie dofinansowań do zakupu sprzętu specjalistycznego, dofinansowanie kosztów nauki, realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i wdrażanie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych – informuje Stefan Bąk i dodaje, że samorząd podejmuje również wiele działań po to, aby budynek Starostwa był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i aby mogli oni samodzielnie korzystać ze świadczonych tu usług.

– Windy w budynku mają system nagłośnienia i oznaczenia w alfabecie Brajla. Korytarze odpowiedniej szerokości i drzwi bez progów umożliwiają wjazd niepełnosprawnym poruszającym się na wózku. Osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika, posługującego się językiem migowym. Do dyspozycji jest również przenośna pętla indukcyjna oraz urządzenie do powiększania i czytania – wylicza Stefan Bąk.

W czerwcu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje większość zadań adresowanych do osób niepełnosprawnych zajęło III miejsce w konkursie IDOL 2021 w kategorii Urząd Otwarty dla Niewidomych.

Lodołamacze przyznawane są już od 16 lat przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Ogólnopolska Gala Lodołamacze 2021 odbędzie się 7 października 2021 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Opis rozwiązań architektonicznych, technicznych, komunikacyjnych:
Budynek na ul. Wrzosowej jest wielokondygnacyjny, posiada dwa parkingi z odpowiednio oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych mających znaczne trudności w poruszaniu. Ciągi  komunikacyjne wewnętrzne charakteryzują się:

 • windami  posiadającymi system nagłośnienia oraz oznaczenia w alfabecie Brajla umożliwiające dotarcie osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu, a także niewidomej /niedowidzącej  na każdą kondygnację urzędu,
 • szerokimi korytarzami bez barier i przeszkód, które pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po obiekcie,
  dostępnością do wszystkich pomieszczeń, w których załatwiane są sprawy urzędowe (tj.: drzwi odpowiedniej szerokości, brak progów, zapewnienie przestrzeni manewrowej wózka inwalidzkiego),
 • dostępnymi dla osób niepełnosprawnych toaletami na każdej kondygnacji,
 • możliwością wstępu do budynku osoby  niepełnosprawnej wraz z psem asystującym,
 • możliwością obsługi osób niedosłyszących lub niesłyszących poprzez umożliwienie korzystania z pomocy pracownika starostwa posługujący się PJM oraz zastosowania przenośnej pętli indukcyjnej jak również przenośnego urządzenia do  powiększania i czytania z przeznaczeniem dla osób niedowidzących, uruchomienia system naprowadzającego „Your way plus” dzięki, któremu osoby z niepełnosprawnością wzorku mogą  poruszać się samodzielnie chcąc skorzystać z pomocy PCPR,
 • zapewnienie na stronie internetowej Starostwa oraz jednostek organizacyjnych informacji o zakresie jego działalności – w postaci: elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, oraz informacji w tekście łatwym do czytania; umieszczania nagrań treści w polskim języku migowym na stronie PCPR przy wszystkich zadaniach bieżąco realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej we wniosku,
 • przygotowanie procedur postępowania skargowego dla wnioskodawców i umieszczenie go na stronie internetowej starostwa oraz jednostek organizacyjnych,
 • szkolenie pracowników jednostek pomocy społecznej w zakresie równości szans dotyczących osób niepełnosprawnych,
  uruchomienie na parterze budynku przestrzeni przyjaznej rodzicom z małymi dziećmi w tym dzieci z niepełnosprawnościami umożliwiającymi załatwienie spraw urzędowych w przyjaznej atmosferze.

Wyznaczone przez Zarząd Powiatu Kieleckiego kierunki i działania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej zmierzają do stałej poprawy i wprowadzania nowych rozwiązań, w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami poprzez min. korzystanie z nowych rozwiązania oferowanych na rynku.Potwierdzeniem tych starań jest przyznanie PCPR w Kielcach   III miejsca w konkursie IDOL 2021 w kategorii Urząd Otwarty dla niewidomych.

 

źródło: https://www.powiat.kielce.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content