Start 15 edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Start 15 edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Zapraszamy do udziału
w 15 Jubileuszowej Edycji Kampanii Społecznej
Lodołamacze 2020

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już  od  15 lat  przyznają  prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Lodołamacze – Co ich wyróżnia?

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, ale przede wszystkich wrażliwość społeczna, która przekłada się na odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.

Od 15 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu „Lodołamacze 2020” w następujących kategoriach:

 • Zatrudnienie Chronione
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Instytucja
 • Przyjazna Przestrzeń
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez Barier

Co roku staramy się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak obecnie ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie i zdrowie pracowników. Także pracowników niepełnosprawnych, dla których ten problem ma szczególne znaczenie.  „Zdrowa firma” – ma za zadanie promować liderów w realizacji tej formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie możemy zapomnieć, iż współcześnie od mediów oczekujemy ciekawego i rzetelnego podejmowania ważnych społecznie tematów, także tematów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Zadaniem współczesnego dziennikarza jest przekraczanie wszelkich barier, także tych związanych z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Dlatego w kategorii „Dziennikarz bez barier” chcemy takich dziennikarzy pokazać i nagrodzić.  Nasze społeczeństwo się zmienia, coraz więcej mamy osób starszych, dlatego „Przyjazna Przestrzeń„ to nie tylko oczekiwanie osób z niepełnosprawnością. Warto promować miejsca gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze.

W tym roku wyodrębniona została nowa kategoria Rehabilitacja społeczno-zawodowa, w której o nagrodę powalczą Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dlaczego warto się zgłosić do konkursu?

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność. Laureaci Konkursu reprezentują najwyższe standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Optymizmem napawa fakt istnienia tylu wspaniałych firm otwartych na zrozumienie niepełnosprawności.

W ciągu 14 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 5000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1380 nagród oraz 166 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 4500 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

 

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2020.

Statuetki zostaną przyznane w 7 kategoriach, na laureatów bieżącej 15 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2020 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 8 października 2020 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl

 Podsumowanie:

Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
 • Otwarty Rynek Pracy
 • Instytucja
 • Przyjazna przestrzeń
 • Zdrowa Firma
 • Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:

 • Super Lodołamacz
 • Lodołam Specjalny

Zasady uczestnictwa w Konkursie.

Powołana przez Organizatora Kapituła konkursu nominuje kandydatów do tytułu Lodołamacza w poszczególnych kategoriach, będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.

Jednocześnie kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .

Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2020 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 8 października 2020 r. w Warszawie.

 

Liczba firm, która wzięła udział w dotychczasowych edycjach Konkursu

 • 2006 r. 201 pracodawców
 • 2007 r. 267 pracodawców
 • 2008 r. 342 pracodawców
 • 2009 r. 386 pracodawców
 • 2010 r. 369 pracodawców
 • 2011 r. 350 pracodawców
 • 2012 r. 330 pracodawców
 • 2013 r. 375 pracodawców
 • 2014 r. 400 pracodawców
 • 2015 r. 414 pracodawców
 • 2016 r. 435 pracodawców
 • 2017 r. 438 pracodawców
 • 2018 r. 294 pracodawców
 • 2019 r. 406 pracodawców

Nagrodzeni

 • 2019 – 69 nagrody oraz 31 wyróżnienia
 • 2018 – 73 nagrody oraz 33 wyróżnienia
 • 2017 – 69 nagrody oraz 13 wyróżnienia
 • 2016 – 106 nagród oraz 19 wyróżnienia
 • 2015 – 109 nagród oraz 12 wyróżnienia
 • 2014 – 110 nagród oraz 17 wyróżnienia
 • 2013 – 108 nagród oraz 11 wyróżnienia
 • 2012 – 102 nagrody oraz 15 wyróżnienia
 • 2011 – 106 nagród oraz 9 wyróżnienia
 • 2010 – 137 nagród oraz 2 wyróżnienia
 • 2009 – 142 nagród oraz 0 wyróżnienia
 • 2008 – 147 nagród oraz 3 wyróżnienia
 • 2007 – 58 nagród oraz 1 wyróżnienia
 • 2006 – 44 nagrody oraz 0 wyróżnienia

Kontakt w sprawie Konkursu: tel. 22 620 32 02; e-mail: lodolamacze@popon.pl; biuro@popon.pl

Kontakt dla mediów : Anna Węgrzynowicz tel.: 508 113 203, e-mail: rzecznik@popon.pl; a.wegrzynowicz@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content