Stawiamy na dialog i wypracowanie zmian w przepisach o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Stawiamy na dialog i wypracowanie zmian w przepisach o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych rozpoczęła cykl seminariów, wypracowujących projekt zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

Celem spotkań, które odbędą się w 10 miastach, jest wypracowanie takich metod dialogu i współpracy, które sprawią, że ustawodawca w konstruowaniu przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych będzie brał pod uwagę postulaty wszystkich stron dialogu społecznego.

Nam jako Organizacji reprezentującej pracodawców chodzi o to, aby uchwalane przepisy nie były oderwane od rzeczywistości. Chcemy również zanalizować doświadczenia europejskie i wypracować postulaty, które zostaną przekazane stronie rządowej – mówi Jan Zając, Prezes POPON, który otwierał pierwsze z cyklu spotkań, które odbyło się w Krakowie.

We wszystkich spotkaniach wezmą udział zaproszeni pracodawcy, przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, organizacje pozarządowe oraz osoby niepełnosprawne. Do dyskusji zostali zaproszeni również eksperci: profesor Elżbieta Kryńska, ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, Krzysztof Pater, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stały ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w 2004 roku Minister Polityki Społecznej, a także dr Tomasz Kacprzak specjalista w zakresie rynku prasy, dialogu społecznego i procesów gospodarczych.

Organizatorem spotkania jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Terminy kolejnych spotkań

 Facebook
LinkedIn
Skip to content