Strefa Biznesu: Do 15 sierpnia możesz zgłosić swojego kandydata do konkursu Lodołamacze 2021

Strefa Biznesu: Do 15 sierpnia możesz zgłosić swojego kandydata do konkursu Lodołamacze 2021

Jest jeszcze czas, aby zgłosić swoją kandydaturę lub nominować wybraną osobę, organizację czy firmę do udziału w XVI edycji konkursu Lodołamacze. Kandydatury przyjmowane będą do 15 sierpnia br. Laureaci konkursu nagrodzeni zostaną podczas Ogólnopolskiej Gali Lodołamacze 2021, która odbędzie się 7 października w Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs Lodołamacze ma promować, doceniać organizacje i pracodawców wrażliwych społecznie. Udział jest bezpłatny. Skąd nazwa konkursu? Organizatorzy mówią, że gdy 16 lat temu zastanawiali się nad nazwą konkursu, wybór padł na słowo „Lodołamacz”. Ideą konkursu miało być „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Chodzi o przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, ich integrację i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Kampania ma być zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
http://www.lodolamacze.info.pl
Organizatorzy konkursu chcą zainteresować również takich pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, aby poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.
Kandydaci powalczą o tytuł Lodołamacza 2021 w kategoriach: Zatrudnienie chronione, Rehabilitacja społeczno-zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier. Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje o konkursie oraz formularze zgłoszeniowe są na stronie

W ciągu 15 lat trwania konkursu Lodołamacze wzięło w nim udział ponad 3050 firm. Kapituły przyznały 1450 nagród oraz 181 wyróżnień. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Dolnośląscy laureaci etapu ogólnopolskiego konkursu Lodołamacze w poprzednich edycjach

Rok 2006
Kategoria: Otwarty Rynek Pracy
Kampol z Legnicy
Firma rodzinna, która zapewnia pracownikom niepełnosprawnym przyjazne warunki pracy i umożliwia rozwój zawodowy, dzięki czemu otwiera im drogę do stanowisk specjalistycznych i kierowniczych. Zapewnia też, choć nie ma takiego obowiązku, stałą opiekę lekarzy specjalistów. Współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 20 proc. sprzyja integracji społecznej niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników. W dowód uznania za działalność charytatywną firma została odznaczona przez czytelników Gazety Wrocławskiej i tygodnika Panorama Legnicka zaszczytnym tytułem Legniczanie Roku 2005.
Lodołamacz Specjalny:
Małgorzata Gorący,
Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”, wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, a także współtwórca i koordynator programu „Wspomaganie zatrudnienia – Trener”.

Rok 2008
Kategoria: Zakład Pracy Chronionej
Przedsiębiorstwo Simet S.A. z Jeleniej Góry

Członkowie Kapituły uznali, że Przedsiębiorstwo Simet S.A jest nowoczesnym producentem osprzętu elektronicznego, bardzo dobrze przygotowanym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firmę wyróżnia duża liczba osób niepełnosprawnych na kierowniczych stanowiskach – 45 osób. Na szczególne uznanie zasługuje również fakt, iż w przedsiębiorstwie Simet ponad 50 pracowników posiada schorzenia specjalne. Firma udowodniła, że zatrudniając 70 procent osób niepełnosprawnych można być producentem liczącym się na rynku krajowym i europejskim.

Rok 2010
Kategoria: Zatrudnienie Chronione
II miejsce – Przedsiębiorstwo DGP „Dozorbud” Grupa Polska w Legnicy
Firma jest jednym z największych pracodawców osób niepełnosprawnych w kraju. Na 1837 wszystkich pracowników zatrudnia 1096 osób niepełnosprawnych z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Jak przystało na bardzo dobry zakład pracy chronionej firma prowadzi indywidualne programy rehabilitacji, udziela wszechstronnej pomocy pracownikom niepełnosprawnym i udziela się społecznie.

Kategoria: Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna:
III miejsce – Paweł Frost – „Translator” w Legnicy

Absolwent Uniwersytetów: wrocławskiego i poznańskiego, od 2000 r. pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadzi również działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest osobą wyjątkowo aktywną społecznie. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i pełni w nich wiele odpowiedzialnych funkcji. Jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Legnicy. W swoich działaniach pokazuje pełnosprawnym i niepełnosprawnym, że jako pełnoprawny obywatel tego kraju może wykorzystać swoją wiedzę pomagając innym ludziom.

Super Lodołamacz
– Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje nowe możliwości” z Wrocławia
Założone przez niepełnosprawnych studentów w 2008 r., stowarzyszenie ma na celu umożliwienie i ułatwienie nauki na wrocławskich (i nie tylko) uczelniach studentom niepełnosprawnym. Realizują bardzo wiele programów zarówno integracyjnych jak i programów w kierunku likwidacji barier i udostępnienia osobom niepełnosprawnym nauki na wielu kierunkach wcześniej dla nich niedostępnych. Jednym z ostatnich ich dokonań był udział w uruchomieniu na Politechnice Wrocławskiej pracowni tyfloinformatycznej oraz wydanie za ich staraniem pierwszej książki do matematyki napisanej językiem braille’a.

Rok 2011
Kategoria: Zatrudnienie Chronione
III miejsce – Jednostka Innowacyjno Wdrożeniowa „JUMPE” Jędryczek z Wiązowa

Rok 2012
Kategoria: Pracodawca Nieprzedsiębiorca
II miejsce – Legnicka Biblioteka Publiczna

Biblioteka zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale także prowadzi szereg działań służących temu, aby niepełnosprawni mogli korzystać z jej zasobów. Gromadzi książki pisane alfabetem Braille’a. Zajmuje się dostarczaniem tych wydawnictw do domów osób niewidomych i niedowidzących. W ramach programu „Książka na telefon” biblioteka wypożycza książki drukowane tradycyjnie, książki z tzw. „dużą czcionką”, „książki mówione” – nagrania na kasetach magnetofonowych, audiobooki, a także nagrania muzyczne. W ciągu roku pracownicy biblioteki dostarczają ok. 1500 książek i blisko 7500 kaset „książki mówionej”. Dzięki pracy Biblioteki średnio 2200 czytelników powyżej 55 roku życia co roku wypożycza ponad 6000 książek i ponad 8000 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka wspiera twórczość osób niepełnosprawnych oraz inicjuje różnego rodzaju spotkania dla tych osób. Posiada komputer do osób niewidzących. Pracownicy biblioteki znają język migowy.

Rok 2013
Kategoria: Lodołamacz Instytucja
III miejsce i brązowy medal – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Organizacja zatrudnia osoby niepełnosprawne na stanowiskach zgodnych z ich wykształceniem, zdolnościami, preferencjami i stanem zdrowia. W placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie niepełnosprawni zatrudniani są na stanowiskach technicznych, administracyjnych, kierowniczych oraz edukacyjno-terapeutycznych. Dodatkowo osoby niepełnosprawne przysposobione są do podjęcia pracy przez uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej, dzięki czemu znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy również w firmach i placówkach niezwiązanych bezpośrednio ze Stowarzyszeniem. Godną naśladowania inicjatywą Milickiego Stowarzyszenia jest angażowanie osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności. Od kilku lat stowarzyszenie pozyskuje środki na tzw. zielone projekty, w ramach których osoby niepełnosprawne przeprowadzają różnorakie inicjatywy na rzecz przyrody Doliny. Jest to doskonała płaszczyzna do integracji społecznej i możliwość przełamywania niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności i osób nią dotkniętych.

Rok 2014
Kategoria: Instytucja
I miejsce i statuetka Lodołamacz 2014 -„Twoje Nowe Możliwości” Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia, Wrocław

Stowarzyszenie to ekspercka organizacja pozarządowa skupiająca specjalistów działających w obszarze edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wspiera szkoły wyższe oraz ich niepełnosprawnych studentów poprzez takie działania jak: adaptacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych, coaching, szkolenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy językowe, obozy integracyjne. Stowarzyszenie gromadzi największą w Polsce bazę studentów o różnych kwalifikacjach i kompetencjach z wielu renomowanych uczelni.

Kategoria: Instytucja
II miejsce i srebrny medal – Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie

Stowarzyszenie Św. Celestyna jest pierwszym ośrodkiem w Polsce proponującym wszechstronną pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakresie medycyny, rehabilitacji, edukacji, pomocy charytatywnej i opiekuńczej. Ośrodek dysponuje doskonale wyposażoną bazą lokalową i aparaturową. Pracują w nim specjaliści przygotowani do realizacji programów z rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, pedagogicznej zmierzający do rozwinięcia funkcji zmienionego chorobowo układu nerwowego. Kapituła doceniła, iż Stowarzyszenie zatrudnia ok. 130 osób w tym ponad 30 to osoby niepełnosprawne.

Rok 2015
Kategoria: Otwarty rynek pracy
III miejsce i brązowy medal- Piekarnia Stanisław Kibało, Wrocław

Kategoria: Instytucja
II miejsce i srebrny medal Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Rok 2016
Kategoria Otwarty Rynek
III miejsce i brązowy medal – Aviva Sp. z o.o., Wrocław

Firma działa w branży ubezpieczeń, jednocześnie realizując przyjazną politykę dla osób z niepełnosprawnością. Realizowany jest wewnętrzny program „Praca Bez Barier” oraz „Oczy Szeroko Otwarte”, który ma na celu wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych przez edukację menedżerów, wdrożenie dodatkowych benefitów dla osób niepełnosprawnych. Budowanie wśród pracowników zrozumienia, że osoby z niepełnosprawnościami są nadsprawne, gdyż pomimo przeciwności pracują zawodowo.

Kategoria: Instytucja
III miejsce i brązowy medal – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego o zasięgu ogólnopolskim, z czego legnicki oddział jest największym w kraju. TPD działa na rzecz potrzebujących dzieci, chroni i promuje prawa dzieci. Pracodawca od wielu lat podejmuje działania związane z aktywowaniem środowiska osób z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach. Począwszy od wdrożenia programów stażowych do utworzenia stałych etatów, zwiększa doświadczenie i szanse odnalezienia się na rynku pracy, a jednocześnie daje przykład świadomości społecznej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, także wśród innych pracodawców.
Rok 2017
Kategoria: Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę Lodołamacz 2017 – MetalERG Sp. z o.o. Sp. K. z Oławy

MetalErg jest firmą rodzinną działającą od roku 1967, która produkuje kotły na biomasę, eksportując je m.in. do Danii, Szkocji, Kazachstanu, Rosji, Chin, USA. Jest również producentem światowej jakości aparatury medycznej używanej w placówkach medycznych i przez jednostki ratownicze. Obecnie zatrudnia 150 osób, którym zapewnia dogodne warunki pracy poprzez odpowiednie przystosowanie firmy do predyspozycji warunków psychofizycznych, wyposaża miejsca pracy w nowoczesne maszyny. Pracownicy mają zapewniony pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, sportowych, badania, leki, wczasy, turnusy rehabilitacyjne, także dla dzieci pracowników. MetalErg wspiera finansowo wiele instytucji związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnością.
REKLAMA
Kategoria: Instytucja
I miejsce i Statuetkę Lodołamacz 2017 – Politechnika Wrocławska

W Politechnice Wrocławskiej, w zeszłym roku akademickim r. na pierwszym i drugim stopniu studiów uczyło się 507 studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 20-stu doktorantów z niepełnosprawnością na studiach doktoranckich. Tak duża liczba młodzieży z niepełnosprawnością studiująca na trudnych studiach technicznych jest najlepszym dowodem skuteczności działań podejmowanych w uczelni na rzecz stwarzania dogodnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Sprzyjają temu m.in. funkcjonująca usługa asystenta edukacyjnego studenta z niepełnosprawnością, adaptacja materiałów dydaktycznych dla potrzeb studentów niedowidzących i niewidomych, organizowane obozy integracyjno-szkoleniowe z rehabilitacją zdrowotną, inwestycje i remonty uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, specjalny program stypendialny Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.
Lodołamacz Specjalny 2017
Bartłomiej Skrzyński,
Rzecznik Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, dziennikarz, aktywista i społecznik,

Rok 2018 r.
Kategoria: Instytucja
II miejsce i srebrny medal – Fundacja Potrafię Pomóc na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi z Wrocławia

Lodołamacz Specjalny 2018
Agata Roczniak, przewodnicząca Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Rok 2019
Kategoria: Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę Lodołamacz 2019 – Dziennikarze z niepełnosprawnością intelektualną z TV.PRZYSTAŃ, Wrocław

Lodołamacz Specjalny 2019
Łukasz Malaczewski, fizjoterapeuta m.in. na oddziale rehabilitacji dziecięcej we wrocławskim, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Gromkowskiego. Charytatywna Fundacja FizjoTRIterapia. Follow Your Dreams.

Rok 2020
Kategoria: Zakład Pracy Chronionej
II miejsce – ABC-Service Sp. Jawna, R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej, Wrocław

Kategoria: Instytucja
I miejsce i statuetka Lodołamacz 2020 – Fundacja Promyk Słońca Wrocław

Kategoria: Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
II miejsce – Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu

źródło: https://strefabiznesu.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content