Sukces POPON – dodatkowe wsparcie dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Sukces POPON – dodatkowe wsparcie dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Dzisiaj działania Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyniosły konkretny efekt. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ważne zmiany służące utrzymaniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Dzięki  zapowiedzianym rozwiązaniom, zostanie wprowadzone dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, tak żeby u żadnego pracodawcy, który pełni szczególną rolę na rynku pracy, Polski Ład nie ograniczył wsparcia na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany zapewnią ochronę dla ok 900 pracodawców, którzy zatrudniają 100 tys. osób z niepełnosprawnościami. Firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i zakładowy fundusz aktywności (ZFA) otrzymają dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystając ze środków, pracodawcy będą mogli finansować m.in. wyposażenie stanowiska pracy i jego przystosowanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, opiekę medyczną , usługi rehabilitacyjne czy dowóz do pracy, a także indywidualne programy rehabilitacji i pomoc indywidualną, w ramach których można m.in. finansować zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy adaptację mieszkań.

POPON od początku zgłaszał konkretne propozycje rozwiązań. Tylko merytoryczna dyskusja i rzetelne przedstawienie konsekwencji zaproponowanych działań, pozwoliło wypracować dobre i korzystne rozwiązania.

Dziękujemy Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Panu Pawłowi Wdówikowi za merytoryczne dyskusje i wysłuchanie postulatów pracodawców, które będą obfitowały w szereg korzyści dla osób z niepełnosprawnościami.