Sukces POPON – Senat przyjął poprawkę gwarantującą możliwość finansowania ZFRON

Sukces POPON – Senat przyjął poprawkę gwarantującą możliwość finansowania ZFRON

W Senacie została przyjęta poprawka gwarantująca możliwość finansowania ZFRON – wprowadzone rozwiązania będą służyły utrzymaniu wsparcia dla pracowników z niepełnosprawnościami w zakładach pracy chronionej.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prowadziła szereg rozmów i dyskusji o ryzykach związanych z brakiem wsparcia z ZFRON.

Zarząd POPON odbył kilkanaście spotkań z parlamentarzystami i przedstawicielami różnych instytucji aby przedstawić ryzyka związane z brakiem możliwości finansowania z ZFRON.
Bardzo się cieszymy, że nasze działania lobbingowe przyniosły wymierny sukces i dzisiaj Senat przychylił się do zmiany przepisów pozwalających utrzymać wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z ZFRON.