Super Lodołamacz dla UKW!

Super Lodołamacz dla UKW!

29 września, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku wyróżniono zwycięzców regionalnego etapu konkursu „Lodołamacze 2020”. Nagrodę w kategorii specjalnej „SUPER LODOŁAMACZ 2020” – dla najlepszego z najlepszych przyznano Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego. Statuetkę odebrał mgr Radosław Cichański – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Dawid Krasiński – Prezes Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW.

W ciągu ostatnich 7 lat uczelnia znacząco rozwinęła się w różnych obszarach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Poprawiona została dostępność architektoniczna budynków dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz poszerzono bazę noclegową dla osób niepełnosprawnych.

Uruchomiono również zajęcia dedykowane studentom z niepełnosprawnościami, takie jak: język angielski dla osób słabosłyszących oraz szachy w ramach alternatywnych zajęć wychowania fizycznego. Ponadto zapewniono studentom pomoc psychologa, logopedy oraz instruktora orientacji przestrzennej.

Na Uczelni działa również Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW. Obecnie jest to jedna z najaktywniejszych organizacji studenckich działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce.

UKW stało się także pierwszą uczelnią w Polsce, gdzie utworzono sekcję sportową goalball dla osób niewidomych. Aktualnie przy Uniwersytecie funkcjonuje Stowarzyszenie Bydgoski Klub Goalball, którego drużyna juniorska jest Mistrzem Polski do lat 21.

Największym sukcesem Uniwersytetu jest uzyskanie w 2019 r. w ramach konkursu „Uczelnia dostępna” ponad 3,5 mln zł dotacji na projekt „Uniwersytet Równych Szans”, który od czerwca tego roku jest realizowany na UKW.

Obecnie na uczelni kształci się ponad 200 studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz pracuje 25 osób z niepełnosprawnością.

 

źródło: https://www.ukw.edu.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content