SuperBiznes: I edycja Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”

SuperBiznes: I edycja Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”

Ruszyła rejestracja na I edycję Kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbędzie się 7 lutego 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizatorem Kongresu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia przedstawimy CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw. Pokażemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako bardzo cenne źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej na rynku. Idea CSR nieustannie się rozwija, ale w dalszym ciągu wymaga ona usystematyzowania, edukacji oraz uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie w koncepcji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu działań dotyczących zarządzania różnorodnością. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby podejmowane w tym obszarze aktywności nie były tylko incydentalnymi, doraźnymi wydarzeniami, lecz miały one charakter długofalowy, ponieważ tylko wtedy mogą przynosić  pożądane efekty.

W programie:
Trzy panele dyskusyjne:

  • CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw
  • Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w mediach

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy różnorodne grono ekspertów-  przedstawicieli biznesu, nauki, mediów itp. Kongres POPON doskonała okazja na poszerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązania kontaktów z praktykami i ekspertami, wzięcia udziału w dyskusjach i skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie jest rejestracja na stronie www.popon.pl oraz potwierdzenie udziału przez Organizatora.

Oferujemy:

  • dostęp do strefy wystawców,
  • dostęp do prelekcji i paneli konferencyjnych,
  • dostęp do materiałów konferencyjnych,
  • przerwa kawowa, lunch.

Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.popon.pl

autor: Łukasz Trybulski
źródło: https://superbiz.se.pl/Skip to content