Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku w wyższej kwocie to ważna informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ile wynosi wsparcie? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku – kwota

Ważne! Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 roku to 2119 zł miesięcznie.

W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne – kwota

2022 rok

2021 rok

2119,00 zł

1971,00 zł

W przypadku niepełnego miesiąca kwotę świadczenia pielęgnacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Następnie kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Warto pamiętać, iż kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja ta jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co to świadczenie pielęgnacyjne?

Ważne! Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego należy do świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się określonym przepisami orzeczeniem.

cały artykuł
autor: Wioleta Matela-Marszałek
źródło: https://www.infor.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content