Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób z dobrymi rokowaniami

Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób z dobrymi rokowaniami

To szansa na powrót do zdrowia decyduje o tym, do jakiej wypłaty będzie miał prawo ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. A sama zdolność do pracy nie musi powrócić w określonym terminie.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS ma na celu dostarczenie środków utrzymania ubezpieczonemu w czasie po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego do dnia odzyskania zdolności do pracy. Dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza musi jednak rokować odzyskanie zdolności do pracy. Przy czym warunkami uzyskania tego świadczenia są:

  • wyczerpanie zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni),
  • nadal występująca niezdolność do pracy,
  • rokowanie odzyskania zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji leczniczej.

Wyzdrowienie możliwe

Kluczową przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Natomiast nie jest konieczne stwierdzenie, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od daty wyczerpania zasiłku chorobowego. Zwracał na to uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z 2 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 16/15. Także w wyroku z 31 stycznia 2017 r., sygn. akt II UK 644/15, podkreślono, że dla uzyskania tego świadczenia konieczne jest, aby po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego, to znaczy po upływie maksymalnego terminu jego pobierania, nadal (czyli bez przerwy, ciągle) występowała niezdolność do pracy oraz żeby istniały rokowania odzyskania zdolności do pracy w następstwie procesu leczenia lub rehabilitacji leczniczej. Nie trzeba jednak określać terminu, w którym ma nastąpić odzyskanie zdolności do pracy.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Ryszard Sadlik

Źródło: gazetaprawna.plSkip to content