Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie: Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON

Zapraszamy na szkolenie  Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń  osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON Program szkolenia: Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych Podstawowe pojęcia i definicje PFRON SODiR Pracodawca Osoba niepełnosprawna Problemy interpretacji  orzeczeń…