Szkolenie online – Bilans i zamknięcie roku 2020 z uwzględnieniem wsparcia z Tarczy Antykryzysowej -14.01.2021 r.

Szkolenie online – Bilans i zamknięcie roku 2020 z uwzględnieniem wsparcia z Tarczy Antykryzysowej -14.01.2021 r.

Zapraszamy na szkolenie on-line

Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym za 2020r wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz  dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19.

Ujęcie w informacji dodatkowej noty podatkowej – rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym  a wynikiem finansowym za 2020 r.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!

Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

 Czwartek 14.01.2021 r., godz.10:00

Szkolenie 4 godzinne w sposób  metodyczny, uporządkowany prezentuje  uzyskane w 2020 r różne formy wsparcia przez przedsiębiorców  a także ponoszone dodatkowe koszty  spowodowane Covid-19. W szczegółowy sposób następuje omówienie noty podatkowej  tj. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym  a wynikiem finansowym wraz z uproszczonymi dekretami na kontach księgowych i określeniem  przepisów prawa podatkowego. Nota  uwzględnia po stronie przychodów  dotacje, subwencje, dopłaty,  zwolnienia w tym z ZUS a po stronie kosztów szereg wyłączeń z kup. Z uwagi na to że do 20-01-2021 następuje obliczenie podatku dochodowego PIT/CIT do prezentacji włączono ponad 80  praktycznych  przykładów, które są kompilacją wielu not  księgowych.

Wykładowca: Paweł Łukaszewicz dr nauk ekonomicznych/ finansista: wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów. Współuczestniczył   w opracowaniu  odwołań, skarg  do WSA, PFRON, NSA, izb skarbowych. Przez wiele pracował jako  główny księgowy w spółkach prawa handlowego, nadto pełnił kierownicze stanowiska, uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

Program szkolenia:

 1. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy
 2. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19.
 3. Nota podatkowa: Zysk  (strata)  brutto za dany rok – (wiersz A)
 4. Przychody  zwolnione z opodatkowania trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem dla celów podatkowych – ( wiersz B)
  • Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Dekretacja  zdarzeń
  • Podstawy prawne wynikające z ustaw PIT/CIT wyłączające na trwałe  pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe z opodatkowania
  • Interpretacje  Dyrektorów  KIS, komunikaty MF, PFR
  • Dotacje, subwencje, dopłaty, umorzenia, zwolnienia otrzymane z PFR, PUP/FP, WUP/FGŚP, PFRON, ARMiR, ZUS w ujęciu w przychodów w PIT/CIT
 5. Przychody  niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym – (wiersz C)
 6. Przychody  podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych – (wiersz D)
 7. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów  trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych – (wiersz E)
  • Koszty rodzajowe i pozostałe koszty operacyjne. Dekretacja  zdarzeń
  • Podstawy prawne wynikające z ustaw PIT/CIT wyłączające na trwałe koszty z opodatkowania
  • Interpretacje  Dyrektorów  KIS, komunikaty MF
  • Dotacje, subwencje, dopłaty, umorzenia, zwolnienia otrzymane z PFR, PUP/FP, WUP/FGŚP, PFRON, ARMiR, ZUS w ujęciu kup  w PIT/CIT
 8. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku – (wiersz F)
  • wynagrodzenia, składki, odsetki, inne
 9. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych – (wiersz G )
  • wynagrodzenia, składki, odsetki, inne
 10. Strata z lat ubiegłych – (wiersz H )
 11. Inne zmiany opodatkowania – (wiersz I )


Miejsce:
Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,


Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf Materiał szkoleniowy zawiera: prezentacje wykładu w PDF, najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, PFRON,  Krajowych Izb Skarbowych, ZUS, PARP, Polskiego Funduszu Rozwoju,  Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości),
 • możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia,
 • certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 11.01.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83,
Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

Program webinarium 01 2021 POPONFacebook
LinkedIn
Skip to content