Szkolenie online – Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – warsztaty 15.05.2024 godz.10:00

Szkolenie online – Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – warsztaty 15.05.2024 godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD)

 • praktyczne warsztaty przygotowujące do wnioskowania o dofinansowanie
 • najczęściej popełniane błędy przy ubieganiu się o SOD

Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

                                środa  15.05.2024 r. godz.10:00 – 14:00

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 2. Zmiany kwot dofinansowań i inne przewidywane zmiany w regulacji dofinansowań.
 3. Dofinansowania w regulacjach przyjętych po pandemii COVID19.
 4. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z wnioskowaniem o SOD.
 5. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
  • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
  • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  • problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
  • wydłużenie obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności do 30.09.2024,
  • interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,
  • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,
  • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
  • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
  • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
  • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
  • moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,
  • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 6. Dofinansowanie do wynagrodzeń a inne źródła finansowania zatrudnienia, w tym z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
 8. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy w praktyce z uwzględnieniem przepisów pandemicznych.
 9. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie.
 10. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 11. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami
 12. do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 13. Część praktyczna:
  • omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON:      350 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy:             550 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:
Paweł Czapliński – absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia organizacja@popon.pl  oraz
 • po otrzymaniu zgłoszenia wystawiona zostanie f-ra VAT i wysłana mailem – prosimy o jej opłacenie przed szkoleniem – przelewem na konto:

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 10.05.2024 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel. 508 113 203

Pliki do pobrania:
Program szkolenia – SOD
Formularz zgłoszeniaFacebook
LinkedIn
Skip to content