Szkolenie online. Warsztaty z pisania Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) Czwartek 26.11 godz.10:00

Szkolenie online. Warsztaty z pisania Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) Czwartek 26.11 godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Warsztaty z pisania Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR)

Podczas szkolenia przedstawimy szczegółowe zasady tworzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji. Omówimy najczęściej pojawiające się błędy podczas opracowania IPR oraz powody odmów wydania zaświadczeń o pomocy de minims. Podczas szkolenie przedstawimy Państwu 3 różne, praktyczne przykłady opracowanych IPR, które mogą stać się inspiracją do opracowania programów na potrzeby Państwa firmy.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.
czwartek 26.11.2020 godz.10:00

Program szkolenia:

 1. Zasady wydatkowania środków ZFRON przeznaczonych na Indywidualne Programy Rehabilitacji
  • Limit środków przeznaczonych na IPR
  • Racjonalność i celowość wydatków w ramach IPR
  • Wydatki w ramach pomocy de minimis i poza pomocą de minimis
  • Problem VAT przy wydatkach w ramach IPR
  • Obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków
 2. Cel Indywidualnych Programów Rehabilitacji
 3. Zasady tworzenia Indywidualnych Programów Rehabilitacji
 4. Podstawowe pojęcia i definicje niezbędne przy opracowaniu IPR
  • Program
  • Ograniczenia zawodowe
  • Niepełnosprawność
  • Pracownik
 5. Komisja Rehabilitacyjna ds. opracowania IPR
  • Skład komisji
  • Kwalifikacje członków komisji
  • Powołanie komisji
  • Odpowiedzialność członków komisji
  • Udział pracodawcy
 6. Struktura Indywidualnego Programu Rehabilitacji
  • Dane personalne uczestnika programu
  • Diagnoza sytuacji zawodowej uczestnika programu
  • Cel programu
  • Metody realizacji programu – katalog wydatków w ramach IPR
  • Harmonogram działań rehabilitacyjnych
  • Terminy oceny postępów w rehabilitacji
  • Osoby odpowiedzialne za realizację programu
 7. Realizacja programu
  • Dokumentowanie wydatków
  • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej IPR
  • Modyfikacja programu
  • Ocena okresowa
  • Ocena końcowa i zakończenie programu
 8. Występowanie o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
  • limity pomcy de minimis i konsekwencje przekroczenia limitu
  • problemy z uzyskaniem zaświadczenie o pomocy de minimis na wydatki w ramach IPR
  • konsekwencje braku zaświadczenia o pomocy de minimis
 9. Omówienie przykładowych programów rehabilitacji – 3 różne przykłady:
  • doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  • przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy
  • program na wydatki o charakterze socjalnym
 10. Przykład IPR, oceny okresowej i końcowej – wzór do wykorzystania

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Czas trwania szkolenia: 3 godz. zegarowe – szkolenie w godz.10:00-13:00

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

Wykładowca:
Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:

  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 20.11.2020 r. do godz. 12:00

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83,
Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

Warsztaty IPR – program szkolenia