Szkolenie online – DODATKOWY TERMIN – środa 22.04.2020 r. godz. 10:00: Zamiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) w związku z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej

Szkolenie online – DODATKOWY TERMIN – środa 22.04.2020 r. godz. 10:00: Zamiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) w związku z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo!

DODATKOWY TERMIN – środa 22.04.2020 r. godz. 10:00

Dla pracodawców osób niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19. Dlatego też w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawodawca zaproponował istotne zmiany w zakresie ubiegania się o nie, tym bardziej, że nowe przepisy pozwalają na łączenie tej pomocy z nowymi formami wsparcia!.

Na co zwrócić uwagę gdy chcemy z tego skorzystać?

Jak to robić, aby nie popełnić błędu?

 

Dowiecie się tego Państwo podczas naszego szkolenia on-line pt.:

Zamiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) w związku z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym przedstawieniu możliwych rozwiązań związanych z tematyką występowania o dofinansowania do wynagrodzeń i łączenia ich z innymi formami wsparcia.

Szkolenie bez wychodzenie z domu!

Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia oraz mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

wtorek 21/04/2020 r. godz. 10:00-12:00 – BRAK MIEJSC
DODATKOWY TERMIN – środa 22.04.2020 r. godz. 1000

 

Program szkolenia: 

 • Omówienie zmian w tzw. Tarczy Antykryzysowej w zakresie nowych kwot dofinansowań,
 • Podmioty uprawnione do dofinansowań w ramach SODiR w świetle znowelizowanych przepisów,
 • Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z wnioskowaniem o SOD,
 • Nowa definicja kosztów płacy wykazywanych we wnioskach o dofinansowanie,
 •   Łączenie pomocy na wynagrodzenia z ZFRON, FGŚP lub od starosty z pomocą w ramach SODiR,
 • Ograniczenia wynikające z instrumentów z tzw. Tarczy Antykryzysowej,
 • Kwestia sytuacji ekonomicznej w kontekście wnioskowania o dofinansowania do wynagrodzeń,
 • WAŻNE:Praktyczne omówienie wypełniania wniosku o wypłatę dofinansowań (Wn-G, Inf-d-p oraz Inf-opp) w sytuacji korzystania przez Pracodawcę z dodatkowych instrumentów wsparcia przewidzianych w tzw. ustawie tarcza antykryzysowa

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON:      100 zł netto plus 23% Vat za os, dodatkowe osoby z firmy 50 zł netto za os
 • Pozostałe firmy:             200 zł netto plus 23% Vat za os., dodatkowe osoby z firmy 150 zł netto za os

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku.

Wykładowca: Paweł Czapliński – dyrektor ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; Ekspert w zakresie: przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl  lub fax. 52 348 63 20  oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 17.04.2020 r. do godz. 12:00

Kontakt w sprawie szkolenia:

Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83,

Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

Fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

 

 Facebook
LinkedIn
Skip to content