Szkolenie online – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. – zmiany w ustawie, najnowsze orzecznictwo sądów, aktualne stanowiska organów. 16.02.2021 r., godz. 10:00

Szkolenie online – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. – zmiany w ustawie, najnowsze orzecznictwo sądów, aktualne stanowiska organów. 16.02.2021 r., godz. 10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r.
– zmiany w ustawie, najnowsze orzecznictwo sądów, aktualne stanowiska organów

Szkolenie ma na celu przedstawienie najnowszych zmian przepisów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz prezentację kluczowych dla pracodawców osób niepełnosprawnych wyroków sądów administracyjnych i stanowisk BON i PFRON. W trakcie szkolenia omówiony zostanie również wpływ tzw. tarcz antykryzysowych na możliwość korzystania ze wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kluczową częścią szkolenia jest prezentacja postępowań administracyjno-sądowych i rozstrzygnięć w nich zapadających w odniesieniu do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dobór tematów i sposobu ich prezentacji wynika ze znanych, konkretnych spraw firm członkowskich POPON, którym, jako organizacja pracodawców doradzamy i wspieramy w toku postępowań, jak i jest wynikiem doświadczeń POPON z uczestnictwa po stronie pracodawców w prowadzonych przez PFRON i rozstrzyganych przez sądy sprawach.

Szkolenie ma aspekt praktyczny – skupia się na aktualnych działaniach PFRON względem pracodawców osób niepełnosprawnych i pokazuje przełożenie przepisów na ich realne zastosowanie. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną optymalne ścieżki działania pracodawców w celu uniknięcia sporów z PFRON, jak i sposoby ich pozytywnego rozwiązania.


Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

 wtorek 16.02.2021 r., godz.10:00

Program szkolenia:

 1. Zmiany w ustawie o rehabilitacji
  1. Definicja kosztów płacy
  2. Sytuacja ekonomiczna a możliwość ubiegania się o SOD
  3. Utrzymanie ZFRON po utracie statusu ZPCH
  4. Wydatkowanie środków ZFRON za zgodą Prezesa PFRON
  5. Dostęp Prezesa PFRON do informacji o orzeczeniach (EKSMOoN)
 2. Pakiet rozwiązań z tzw. Tarcz antykryzysowych a wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  1. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności w trakcie epidemii
  2. Priorytet spraw orzeczniczych w sądach
  3. Zawieszenie, odroczenie i zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne a SOD
  4. Dofinansowania do wynagrodzeń a SOD
  5. Zmiany warunków umów na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 3. Najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach pracodawców osób niepełnosprawnych
  1. Terminowość ponoszenia kosztów płacy
  2. Przedawnienie roszczeń PFRON
  3. Delegowanie pracowników
  4. Wydatkowanie środków ZFRON
  5. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania wobec PFRON
 4. Aktualne stanowiska BON i PFRON i organów administracji, w tym:
  1. Wydatkowanie środków ZFRON po zmianie dotyczącej VAT
  2. Oceny możliwości wydatkowania ZFRON
  3. Koszty płacy a kwarantanna
  4. Ubieganie się o zaświadczenie o pomocy de minimis – nowe wymagania

 

Miejsce:
Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:
Krzysztof Kosiński – wiceprezes zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdzie odpowiadał m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu odwołań od decyzji Prezesa Zarządu PFRON i wojewody oraz obszar wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 11.02.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83,
Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

Program szkoleniaFacebook
LinkedIn
Skip to content