Szkolenie online – Zmiany w SOD w związku z Tarczą Antykryzysową – dwa terminy 21.05 i 22.05 godz.10:00

Szkolenie online – Zmiany w SOD w związku z Tarczą Antykryzysową – dwa terminy 21.05 i 22.05 godz.10:00

Szanowni Państwo!

Dla pracodawców osób niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19. Dlatego też w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawodawca zaproponował istotne zmiany w zakresie ubiegania się o nie, tym bardziej, że nowe przepisy pozwalają na łączenie tej pomocy z nowymi formami wsparcia!.

 

Na co zwrócić uwagę gdy chcemy z tego skorzystać?

Jak to robić, aby nie popełnić błędu?

Dowiecie się tego Państwo podczas naszego szkolenia on-line pt.: 

Zamiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) w związku z wprowadzeniem tzw. Tarczy Antykryzysowej

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym przedstawieniu możliwych rozwiązań związanych z tematyką występowania o dofinansowania do wynagrodzeń i łączenia ich z innymi formami wsparcia.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!

Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia oraz mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

 

Do wyboru dwa dostępne terminy szkolenia: 

Czwartek  21.05.2020 godz.10:00

 Piątek       22.05.2020 godz.10:00

 

 

Program szkolenia: 

1. Omówienie zmian w tzw. Tarczy Antykryzysowej w zakresie nowych kwot dofinansowań:

 • nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń i zakres ich obowiązywania,
 • zmiany w wymiarze czasu pracy i kosztach płacy w kontekście dofinansowań do wynagrodzeń.

2.Podmioty uprawnione do dofinansowań w ramach SODiR w świetle znowelizowanych przepisów:

 • terminowość ponoszenia kosztów płacy a realizacja uprawnień wynikających z Tarczy,
 • sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie
 • realizacja podmiotowych warunków ubiegania się o pomoc SOD w warunkach pandemii.

3.Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z wnioskowaniem o SOD:

 • ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez PZON,
 • ciągłość orzeczeń o niezdolności do pracy wydawanych przez organy rentowe,
 • omówienie kwestii schorzeń specjalnych w sytuacji upływu obowiązywania orzeczenia,
 • rekrutacja osób niepełnosprawnych, którym upłynął termin obowiązywania orzecznia.

4. Nowa definicja kosztów płacy wykazywanych we wnioskach o dofinansowanie.

5. Łączenie pomocy na wynagrodzenia z ZFRON, FGŚP lub od starosty z pomocą w ramach SODiR.

6. Ograniczenia wynikające z instrumentów z tzw. Tarczy Antykryzysowej.

7. Postępowanie pracodawcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

8. Kumulacja pomocy w formie subsydiów płacowych oraz innej pomocy publicznej (wytyczne UOKiK, MRPiPS, PFRON).

9. Limity pomocy publicznej: subsydia płacowe, pomocy COVID-19, de minimis.

10.Praktyczne omówienie wypełniania wniosku o wypłatę dofinansowań (Wn-g, Inf-d-p oraz Inf-opp) w przypadku łączenia pomocy z PFRON z inną pomocą w ramach Tarczy antykryzysowej:

 • Zwolnienie ze składek ZUS lub 50% składek ZUS,
 • Świadczenie postojowe z FGŚP (WUP),
 • Świadczenie postojowe od Starosów (PUP),
 • Pomoc ze środków ZFRON.

11. Postępowania administracyjne i kwestie przedawnień w warunkach pandemii wirusa COVID-19.

 

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

 

Cena:

 • Członkowie POPON:      100 zł netto plus 23% Vat za os, dodatkowe osoby z firmy 50 zł netto za os
 • Pozostałe firmy:             200 zł netto plus 23% Vat za os., dodatkowe osoby z firmy 150 zł netto za os

 

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca: Paweł Czapliński – dyrektor ds. prawnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; Ekspert w zakresie: przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl  lub fax. 52 348 63 20  oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 19.05.2020 r. do godz. 12:00

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83,
Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

Fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line