Szkolenie online – Zmiany w ZFRON w związku z Tarczą Antykryzysową. Wniosek o pomoc z ZFRON. Odpowiedzi na pytania pracodawców. 16.06 godz.10:00

Szkolenie online – Zmiany w ZFRON w związku z Tarczą Antykryzysową. Wniosek o pomoc z ZFRON. Odpowiedzi na pytania pracodawców. 16.06 godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Zmiany w ZFRON w związku z Tarczą Antykryzysową.

Omówienie wniosku Wn-C-ZF o pomoc z ZFRON.

Odpowiedzi na pytania pracodawców.

 

Ustawodawca wprowadzając szereg przepisów mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym wywołanym pandemią COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa) wprowadził min. przepisy zmieniające ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej…. Podczas naszego webinarium omówimy całościowo te przepisy, które dotyczącą  zmian w zakresie zarzadzania środkami Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Omówimy opracowany przez ministerstwo wniosek o zgodę na wykorzystanie 20% środków ZFRON także odpowiemy na pytania ogólne z zakresu tematyki ZFRON które prześlecie Państwo mailem przed szkoleniem.

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.
 wtorek  16.06.2020 godz.10:00

 

Program szkolenia:

 1. Ogólne zasady wydatkowana środków ZFRON
 2. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności w okresie pandemii
 3. Ewidencja środków ZFRON w zakresie VAT przy metodzie podzielonej płatności
 4. Ponoszenie wydatków z ZFRON – kwota netto i kwota VAT
 5. Kary z tytułu niezgodnego w ustawą wydatkowania środków ZFRON – poszerzony katalog sytuacji skutkujących koniecznością zapłaty kary
 6. Wydatkowanie 20 % środków ZFRON w celu zapobiegania i przeciwdziałania skutkom pandemii
 • Szczegółowe omówienie wniosku Wn-C-ZF
 • Wyliczenie maksymalnej kwoty
 • Katalog wydatków i zasady ponoszenia wydatków
 • Kwalifikowanie wydatku jak pomocy de mnimis lub pomocy o charakterze socjalnym dla konsumenta indywidualnego
 • Katalog osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z pomocy, lub na które wsparcie może zostać udzielone
 1. Wniosek o pomoc de minimis; przypomnienie zasad ubiegania się o pomoc de minimis, pomoc de mimimis a trudna sytuacja pracodawcy
 2. Odpowiedzi na pytania z zakresu ZFRON nadesłane przez uczestników przed szkoleniem na adres webinaria@popon.pl (na pytania czekamy do 10.06.2020 r. godz.10:00)

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON:      100 zł netto plus 23% Vat za os, dodatkowe osoby z firmy 50 zł netto za os
 • Pozostałe firmy:             200 zł netto plus 23% Vat za os., dodatkowe osoby z firmy 150 zł netto za os

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl  lub fax. 52 348 63 20  oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 10.06.2020 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83,

Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

Fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line