Szkolenie online: ZFRON -tworzenie i wydatkowanie: 23.05.2023 r. godz.10:00

Szkolenie online: ZFRON -tworzenie i wydatkowanie: 23.05.2023 r. godz.10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– tworzenie i wydatkowanie  

 Podczas szkolenia przedstawimy i usystematyzujemy wiedzę z zakresu tworzenia oraz zarządzania środkami Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracodawców – dysponentów środków ZFRON tj. dla zpchr i byłych zpchr.

 

Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.
 wtorek  23.05.2023 godz.10:00

 

Program szkolenia:

 1. Podstawa prawna tworzenia i wydatkowania ZFRON
 2. Przeznaczenie środków ZFRON
 3. Podmioty uprawnione do dysponowania środkami ZFRON
 4. Środki tworzące ZFRON
 5. Zasady zarządzania środkami ZFRON
 • regulamin ZFRON
 • ewidencja ZFRON
 • rachunek bankowy ZFRON
 • zasada celowości i oszczędności wydatków
 • podział środków ZFRON
 • terminy przekazywania środków na ZFRON
 • obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków
 1. Kontrole ZFRON
 2. Kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków ZFRON
 3. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej
 • zasady przyznawania pomocy
 • osoby uprawnione
 • wniosek o udzielenie pomocy (wzór do wykorzystania)
 • forma udzielonej pomocy (wzór umowy pożyczki oraz wniosku o umorzenie)
 • możliwe wydatki w ramach pomocy indywidualnej (przykłady uzasadnienia poszczególnych wydatków)
 • dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
 1. Wydatki z tzw. puli ogólnej ZFRON
 • wydatki w ramach pomocy de minimis
 • wydatki poza pomocą de minimis
 • dokumentowanie wydatków i termin przechowywania dokumentów
 • leasing z ZFRON
 1. Indywidualne Programy Rehabilitacji
 • definicje: IPR, ograniczenia zawodowe
 • cel IPR
 • komisja rehabilitacyjna ds. IPR
 • zasady tworzenia IPR, struktura IPR
 • katalog wydatków w ramach IPR
 1. Pytania i odpowiedzi

Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON:      300 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy:             400 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 19.05.2023 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Joanna Jersz tel. 785 984 667

Pobierz:
Program szkolenia – ZFRON
Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-lineFacebook
LinkedIn
Skip to content