Tarnobrzeg.pl: Projekt dla osób Niepełnosprawnych – Fundacja FAZON

Tarnobrzeg.pl: Projekt dla osób Niepełnosprawnych – Fundacja FAZON

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób NIepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA – Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia” współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższych zamieszkujących min. województwo podkarpackie.

W ramach działania zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
  • sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
  • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
  • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osóbzakładających własną działalność gospodarczą).

Fundacja zapewnia wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online: http://www.fazon.pl/index.php?option=com_proforms&view=form&jid=1&Itemid=147

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych o/Rzeszów

35-310 ul. Rejtana 10/p.315 tel.17 85 77 556

e-mail: rzeszow@fazon.pl

Pliki do pobrania

Ulotka.pdf

Informacja o projekcie.doc

Źródło: tarnobrzeg.plFacebook
LinkedIn
Skip to content