Technologia szansą na rozwój i integrację osób z niepełnosprawnościami

Technologia szansą na rozwój i integrację osób z niepełnosprawnościami

Zlikwidowanie bariery komunikacyjnej oraz wzrost liczby inicjatyw spajających możliwości osób z niepełnosprawnościami z oczekiwaniami pracodawców wespół z nowymi technologiami, znacząco mogłyby się przyczynić do zwiększenia wskaźnika osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo.

Najwięksi polscy pracodawcy zgodnie podkreślają, iż kompetencje zawodowe są obecnie najważniejsze w procesie rekrutacji, bez względu na ograniczenia zdrowotne pracowników. To jedna z głównych konkluzji konferencji Digital Promise w praktyce – technologia szansą na rozwój i integrację osób z niepełnosprawnościami zorganizowanej przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka i CodersTrust Polska, inaugurującej kampanię społeczną Innowacje na rzecz integracji . Akcja ta ma zrzeszać instytucje, pracodawców, fundacje oraz media. Jej celem jest wykazywanie, iż dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie nauki i rozwoju zawodowego możliwa jest aktywizacja oraz integracja osób z niepełnosprawnościami. Otwierający wydarzenie Konrad Rychlewski, niedowidzący programista Google Polska, podkreślił wagę technologii, które zasadniczo zmieniają jakość życia. Podkreślił także, że wykorzystanie nowatorskich rozwiązań w działalności zawodowej ułatwia aktywność osób do tej pory wykluczonych z rynku pracy.

Na rosnące znaczenie nowych technologii w kontekście zmian na rynku pracy wskazała dr hab. Katarzyna Śledziewska z DELab UW. Dynamika z jaką zderza się on z rewolucją cyfrową skutkuje nie tylko nowymi możliwościami, ale też brakiem perspektyw dla zawodów wypieranych przez sztuczną inteligencję. Dostosowanie się do tempa zmian, nie przywiązywanie się do jednego pracodawcy, stałe podnoszenie swoich kwalifikacji stanowią największe wyzwanie dla wszystkich pracowników. – Zwłaszcza, że 48 proc. zatrudnionych zdaje się nie przyjmować do wiadomości otaczających ich zmian, wierząc, że za 10 lat będzie wykonywała tę samą pracę na tym samym stanowisku – zauważa dr Śledziewska.

Największy dynamizm notują przedsiębiorstwa z sektora ICT, których liczba w Polsce rośnie w średnim rocznym tempie 10,1 proc. – Dochody w tej branży odnotowują wzrost powyżej 8,6 proc. w skali roku. Co stanowi najwyższy wzrost w Europie – mówi dr Agnieszka Sznyk z Instytutu Innowacyjna Gospodarka. Fundacja ta zbadała potrzeby kompetencyjne, możliwość zastosowania pracy zdalnej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Raport wskazuje, że głównym czynnikiem utrudniającym zatrudnianie jest ograniczona wiedza i brak doświadczenia w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Jednocześnie do 75 proc. firm z sektora ICT w ogóle nie zgłaszają się kandydaci z tej grupy społecznej.

Powodem niskiej aktywności zawodowej jest też niewystarczający poziom kompetencji, wynikający z trudności w podejmowaniu nauki. – Urzędy pracy w małych miastach z rezerwą podchodzą do możliwości zdalnej nauki czy kursów zawodowych wyłącznie przed Internet ze wsparciem mentora-nauczyciela – mówi Beata Jarosz prezes CodersTrust Polska. – A tymczasem innowacyjność tej formy szkolenia jest nierzadko jedyną szansą by osoby z ograniczeniami ruchowymi, bez wsparcia asystentów, mieszkający w małych miastach i wsiach, mogły nabyć umiejętności, które ułatwią lub umożliwią zdobycie pracy – dodaje Jarosz.

Wobec braku systemowych usprawnień CodersTrust Polska wyszła z inicjatywą stworzenia kursu, adaptacji platformy edukacyjnej oraz przeszkolenia mentorów-nauczycieli. Zaprojektowana we współpracy z Fundacją Integracja innowacja umożliwia osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i z obniżoną sprawnością zmysłu wzrokowego uzyskać umiejętności tworzenia witryn internetowych oraz podstaw programowania. – Szerokie zainteresowanie kursem testowym WordPress & Frontend dla osób z niepełnosprawnościami pozwala nam z pełnym przekonaniem twierdzić, że w tej grupie społecznej jest bardzo duży potencjał i jeszcze większe chęci do aktywizacji – podkreśla Joanna Pruszyńska-Witkowska, wiceprezes CodersTrust Polska.

Kurs zostanie udostępniony bezpłatnie fundacjom i stowarzyszeniom zajmującym się wspieraniem zawodowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami. W gestii instytucji będzie natomiast zapewnienie mentora-nauczyciela, którego obecność, wyłącznie online, jest kluczowym wsparciem merytorycznym i motywacyjnym kursanta. Już od czerwca 2018 r. osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać się do UP w celu sfinansowania tego typu innowacyjnego szkolenia. A jak zaznacza mentorka, programistka i pisarka Sylwia Błach: – Świat wirtualny może być świetnym wstępem, do świata realnego.

Sprzyjająca koniunktura z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych daje realną szansę na zbudowanie rzeczywistości równych szans i poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Pozostaje jednak brak elementarnej wrażliwości na potrzeby innych, który jest większą przeszkodą w aktywizacji niż niedostosowana infrastruktura architektoniczna. Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zwrócił również uwagę na brak wiedzy o stopniach i rodzajach niepełnosprawności, co przyczynia się do zatrudniania tych osób na stanowiskach poniżej swoich kompetencji. – Na szczęście to się zaczyna zmieniać – zauważa Aneta Podyma -Milczarek, prezes Pramerica aktywna w projekcie Prezesi Wolontariusze. – Rynek pracownika dyktuje nowe standardy dla pracodawców, a zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami nie jest już tylko zabiegiem wspierającym społeczną odpowiedzialność biznesu. Wszystko polega na tym, by w którymś momencie zmienić świadomość, że nie chodzi o pomaganie, a o współdziałanie – podsumowała Podyma-Milczarek.

Czytaj cały artykuł

Autor: CodersTrust Polska

Źródło: telix.plFacebook
LinkedIn
Skip to content