Teraz Krosno: Prestiżowa nagroda dla WTZ w Krośnie

Teraz Krosno: Prestiżowa nagroda dla WTZ w Krośnie

WTZ Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie otrzymał pierwsze miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa podczas Regionalnej Gali Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020.

Regionalna Gala Jubileuszowa (Lubelska, Małopolska, Podkarpacka i Świętokrzyska) XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020 odbyła się 17 września 2020 r. W jej trakcie pierwszym miejscem w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa uhonorowano Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. To prestiżowa nagroda dla tych, którzy przełamują stereotypy i dają szansę na lepsze życie osobom z niepełnosprawnościami.

Nagrodę odebrali: Bernarda Gorczyczewska – kierownik WTZ w Krośnie, Grzegorz Bliźniak – przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie oraz Zbigniew Hus – wiceprzewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

Statuetki LODOŁAMACZY przyznawane są od 15 lat w siedmiu kategoriach przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy. Podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2020. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2020 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 8 października 2020 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie powstał 1 września 1992 r. jako trzeci z kolei warsztat w Polsce i pierwszy w województwie podkarpackim. Wyróżnienie Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie to uhonorowanie 28 letniej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami W okresie swojej działalności Warsztat wprowadził na rynek pracy 68 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które z uwagi na posiadaną niepełnosprawność są najbardziej zagrożone wykluczeniem w dostępie do zatrudnienia. Wszyscy absolwenci WTZ utrzymują się w zatrudnieniu, co jest potwierdzeniem skuteczności form rehabilitacji prowadzonych w Warsztacie, jak również znaczenia tych placówek w systemie wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Źródło: PSONI Koło w Krośnie , Autor: /AJ/
źródło: https://www.terazkrosno.pl/Skip to content