Transmisja online z Kongresu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Godz. 10:00-12:30