Trwa Konkurs dla pracodawców Lodołamacze 2011

Trwa Konkurs dla pracodawców Lodołamacze 2011

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako pierwsza w naszym kraju, zaczęła wyróżniać i promować firmy oraz instytucje, które dostrzegają w osobach niepełnosprawnych wartościowych pracowników.
– Widzimy, że te działania przynoszą pozytywne efekty, gdyż coraz więcej pracodawców przystępuje do kolejnych edycji konkursu – zapewnia Anna Skupień, rzecznik POPON.

Tradycyjnie już, honorowy patronat na konkursem obejmuje Pierwsza Dama. liście przesłanym Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz uczestnikom tego wydarzenia Anna Komorowska zwróciła uwagę, iż „dzięki konkursowi (…) ludzie dotknięci przez los znajdują zatrudnienie, a pracodawcy zyskują nie tylko bardzo dobrych pracowników, ale również powód do satysfakcji. (…) Pracodawcy takich osób mogą liczyć na pracownika odpowiedzialnego, zaangażowanego i rzetelnego – i pewnie z tego właśnie powodu Konkurs Lodołamacze zyskuje co roku szeroki oddźwięk i coraz więcej firm oraz instytucji dołącza do grona pracodawców wykazujących szczególną wrażliwość społeczną, które budują wizerunek firmy przyjaznej, będącej wzorem etyki w biznesie.”

Zbieranie zgłoszeń do Konkursu trwa do 31 lipca. Do udziału zaproszeni są wszyscy pracodawcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia zatrudniające osoby niepełnosprawne. Szczegóły na stronie www.lodolamacze.info.pl.

Źródło: www.gospodarkapodkarpacka.pl
Opublikowano: 2011-05-16
Autor: raFacebook
LinkedIn
Skip to content