Trzeba czekać na reformę orzecznictwa? W Sejmie o zrównaniu świadczeń opiekunom

Trzeba czekać na reformę orzecznictwa? W Sejmie o zrównaniu świadczeń opiekunom

Do podjęcia jakichkolwiek decyzji ws. wyrównania świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnością konieczna jest reforma systemu orzekania, wypracowana przez Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Tak wynika z informacji podanych podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji. Chodzi m.in. o rodziców przebywających na wcześniejszych emeryturach, tzw. EWK, czy na świadczeniach przedemerytalnych.

– Zespół zakończył już swoje prace i jego analizy zostały przekazane do Prezesa Rady Ministrów i ministerstw, jednak w tych pierwszych dniach roku nie zostały podjęte żadne decyzje – poinformował Olgierd Podgórski, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podczas obrad sejmowej Komisji ds. Petycji.

Nie wiadomo też, kiedy możemy spodziewać się konkretnych informacji o efektach pracy Zespołu.

Podobna opieka, różne świadczenia

15 stycznia 2019 r. Komisja ds. Petycji rozpatrywała m.in. dwie petycje. Pierwsza dotyczyła zrównania ze świadczeniem pielęgnacyjnym emerytury (tzw. EWK) pobieranej ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Druga zaś – umożliwienia osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego.

W obecnym systemie prawnym w Polsce jest kilka grup opiekunów osób z niepełnosprawnością, pobierających z różnych źródeł różne świadczenia.

Czytaj cały artykuł

Autor: Beata Dązbłaż

Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content