TVN 24: Raport NIK o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz Krzysztofa Kosińskiego wiceprezesa POPON