TVP Białystok: LODOŁAMACZ W ROLI GŁÓWNEJ – Rusza XVII edycja Konkursu

TVP Białystok: LODOŁAMACZ W ROLI GŁÓWNEJ – Rusza XVII edycja Konkursu

Zgłoszenia przyjmowane są od 5 maja do 15 sierpnia, Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nieprzerwanie od 17 lat nagradzamy pracodawców, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm.
Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.
Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane przez nas firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.
W ciągu 16 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400 wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych.
Co roku staramy się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów w społecznym zaangażowaniu biznesu w Polsce.
W tym roku mamy wprowadziliśmy dwie zmiany w kategoriach konkursu:
• W kategorii Przyjazna przestrzeń wprowadziliśmy dodatkowo dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria będzie nazywać się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. Będziemy wyróżniać i nagradzać dostęp do informacji cyfrowej bez barier.
Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.
• W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie http://www.lodolamacze.info.pl
 
Podsumowanie:
Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.
• Zatrudnienie Chronione,
• Otwarty Rynek Pracy
• Rehabilitacja społeczno-zawodowa
• Instytucja
• Przyjazna przestrzeń -Dostępność
• Zdrowa Firma
• Dziennikarz bez barier
 
Kategoria specjalna:
• Super Lodołamacz
• Lodołamacz Specjalny
 
Zasady uczestnictwa w Konkursie.
Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.
Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .
Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2022 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.
Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.


Facebook
LinkedIn
Skip to content