TVP Gdańsk o pracodawcach, którzy wiedzą jak się zatrudnia osoby niepełnosprawne