TVP INFO: II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

TVP INFO: II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

„Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

W bieżącym roku mija 26 lat od uchwalenia pierwszej w naszym kraju ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ustawy, która stworzyła podstawy funkcjonującego obecnie w Polsce systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym elementem tego sytemu są pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Mając na uwadze jak ważne i oczekiwane jest przez pracodawców oraz osoby niepełnosprawne podjęcie prac nad reformą obecnego systemu rehabilitacji, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizować kongres poświęcony dyskusji o kierunkach zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce.

Kongres odbędzie się 26 stycznia 2017 r w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Sala Kolumnowa).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszają na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Program:

 • 11.00 – 11.05 Powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie i otwarcie Kongresu – Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Barbara Pokorny
 • 11.05 – 11.15 Wystąpienia Patronów Honorowych Kongresu
 • 11.15 – 11.30 Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jana Zająca pt. „Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – 21 lat doświadczeń w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
 • 11.30 – 12.00 Wręczenie odznaczeń państwowych. Wręczenie pamiątkowych medali dla najdłuższych stażem członków POPON
 • 12.00 – 12.20 Przerwa kawowa
 • 12.20 – 12.40 „Współpraca Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pracodawcami osób niepełnosprawnych” Prezes Zarządu PFRON – Robert Kwiatkowski
 • Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 12.40 – 13.00 „Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz
 • Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 13.00-13.20 „Rola i zadania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie społecznej o reformie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP – Poseł Beata Mazurek
 • Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 13.20-13.40 „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w opinii pracodawców osób niepełnosprawnych” – Adam Hadław Dyrektor ds. Problematyki Pracodawców
 • Dyskusja – pytania do prelegenta • 13.40-14.00 Propozycje Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie reformy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prezentacja projektu uchwały Kongres – Prezes Zarządu POPON Jan Zając
 • 14.00 – 15.00 Dyskusja na uchwałą programową Kongresu, przyjęcie uchwały Kongresu.
Źródło: http://www.tvp.info


Skip to content