TVP Kraków: Trzy nowe kategorie w konkursie „Lodołamacze”

TVP Kraków: Trzy nowe kategorie w konkursie „Lodołamacze”

Trzy nowe kategorie wprowadzono w tym roku do 12. edycji konkursu „Lodołamacze”: przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier – poinformowano w piątek w Krakowie podczas regionalnej inauguracji konkursu.

W Krakowie odbyła się w piątek regionalna inauguracja konkursu i kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych – dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, „Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

„Od 12 lat organizujemy ten konkurs, jest on poświęcony pracodawcom, którzy mają większą wrażliwość społeczną niż ogół naszego społeczeństwa. Konkurs ma promować tworzenie nowych stanowisk pracy, organizowanie pracy w sposób lepszy niż jest to w standardzie, ma dawać pozytywny przykład” – powiedział prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając.

Jak przypomniał, hasło konkursu brzmi: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest trendy”. „Powoli udaje nam się przebić do świadomości społecznej Polaków, że jest to hasło prawdziwe” – podał prezes.

W ramach konkursu pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja. Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nowa kategoria „Przyjazna przestrzeń”- dotyczy obiektów, przestrzeni publicznych i komunikacyjnych, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kategoria „Zdrowa Firma” – dotyczy pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Natomiast w kategorii „Dziennikarz bez barier” – promowani będą dziennikarze, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Konkurs „Lodołamacze” organizowany jest corocznie od 2006 r. W dotychczasowych 11 edycjach konkursu przyznano ponad 550 tytułów Lodołamacza, w konkursie wzięło udział blisko 4 tys. uczestników.

We wrześniu będą miały miejsce cztery regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolscy laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: PAP, Kronika TVP3 Kraków

Źródło: krakow.tvp.plFacebook
LinkedIn
Skip to content