Uchwała Senatu RP z dnia 28.10.2021 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Uchwała Senatu RP z dnia 28.10.2021 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw