Ulgi w „karach na PFRON”

Ulgi w „karach na PFRON”

Pracodawca, który nie zatrudnia odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych płaci kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pod pewnymi warunkami może tę „karę” jednak zmniejszyć.
Jakie to są warunki? Przed nowelizacją ustawy, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, wystarczyło zatrudniać 10% niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aby posiadać taką ulgę. Od stycznia 2011 roku stan prawny uległ zmianie.

Aby otrzymać ulgę trzeba kupić usługę od firmy, która zatrudnia najmniej 25 pracowników niepełnosprawnych, wśród których jest najmniej 30% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi czy epilepsją).

– Jeszcze na starych zasadach, do grudnia 2011 r. ulgę mogą wykorzystywać pracodawca, który otrzymał prawo do obniżenia wpłat na PFRON przed 1 stycznia 2011 – przypomina Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Również ten, kto dokonał zakupu produkcji lub usługi przed 1 stycznia 2011 r. od przedsiębiorcy spełniającego odpowiednie warunki może wykorzystać ulgę na starych zasadach sprzed stycznia 2011 roku.

– Obserwujemy, iż tylko niektórym firmom, zrzeszonym w naszej organizacji, udało się osiągnąć podwyższone wymagania do uzyskania ulgi – zauważa Jan Zając prezes POPON. – Większość firm utraciła te uprawnienia, a jednocześnie dodatkowe korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych i zachętę dla innych pracodawców do kupowania od zakładów chronionych towarów i usług. Trudniej jest teraz sprzedać tą usługę lub towar. Jednocześnie trzeba przy tym pamiętać, że konkurencyjność zakładu chronionego na rynku, przy strukturze zatrudnienia chronionego, jest przecież znacznie niższa.

Źródło: www.gospodarkapodkarpacka.pl
Opublikowano: 2011-05-12
Autor: metFacebook
LinkedIn
Skip to content