Ulgi we wpłatach na PFRON obejmą więcej firm – komentarz Prezesa POPON Jana Zająca w Dzienniku Zachodnim

Ulgi we wpłatach na PFRON obejmą więcej firm – komentarz Prezesa POPON Jana Zająca w Dzienniku Zachodnim

Posłowie chcą zmniejszyć ograniczenia dotyczące obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu zakupu usługi lub produktu od firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne.
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a także osiąga najmniej 30 proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie mógł udzielić kontrahentowi ulgi we wpłatach na PFRON.

Propozycja takiej zmiany pojawiała się w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Obecnie, aby otrzymać ulgę, czyli płacić mniej za niezatrudnianie niepełnosprawnych, należy zakupić usługę lub produkt od firmy, która zatrudnia najmniej 25 niepełnosprawnych, wśród których jest co najmniej 30 proc. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale tylko ze schorzeniami specjalnymi, czyli np.: niewidomych, psychicznie chorych. Takie wymagania spełnić mogły tylko niektóre firmy. – To pozytywna zmiana. Rozszerza ona grono tych, którzy mogą być uprawnieni do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Chociaż przepis ten też nie do końca rozwiązuje problem. Aby sytuacja pracodawców uległa faktycznej poprawie należałoby obniżyć do 10 proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem, którym musi legitymować się przedsiębiorca udzielający ulgi.

Źródło: Dziennik Zachodni
Autor: Monika KrężelFacebook
LinkedIn
Skip to content