UM Kielce: Lodołamacze 2020 – trwają zgłoszenia

UM Kielce: Lodołamacze 2020 – trwają zgłoszenia

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w 15. jubileuszowej edycji Konkursu i Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Kampania Społeczna i Konkurs „Pracodawca Wrażliwy Społecznie Lodołamacze” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Przystąpienie do konkursu to nie tylko wyróżnik wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia.

 

Zgłoszenia do tytułu „Lodołamacze 2020”  trwają do 15  sierpnia br. Zgłaszać można się w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  •  Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
  • Przyjazna Przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier

 

W tym roku wyodrębniona została także nowa kategoria Rehabilitacja społeczno-zawodowa, w której o nagrodę powalczą Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2020.

Statuetki zostaną przyznane w 7 kategoriach, na laureatów bieżącej 15. edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2020 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 8 października 2020 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl

 

źródło: http://www.um.kielce.pl/