Unia ogranicza limit pomocy publicznej i zwalnia niepełnosprawnych

Unia ogranicza limit pomocy publicznej i zwalnia niepełnosprawnych

Niepełnosprawni stracą pracę, przedsiębiorcy przestaną zatrudniać osoby niepełnosprawne, a część przedsiębiorstw zostanie postawiona w stan likwidacji za sprawą projektu nowego unijnego prawa, które już niebawem może wejść w życie.

Komisja Europejska chce ograniczyć limit pomocy publicznej co jest jednoznaczne z likwidacją dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.

Komisja Europejska w nowym projekcie rozporządzania dot. pomocy publicznej zaproponowała ograniczenie wymiaru pomocy publicznej do 150 mln. zł rocznie. Obecnie, na same dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potrzebuje 3 mld. rocznie, a 150 mln zł wydaje w trzy tygodnie.

Wszystkie programy, które przekroczą 0,01% PKB (w przypadku Polski wynosi to właśnie ok. 150 mln zł) lub, których ostateczny budżet osiągnie wartość 100 mln EURO (czyli około 420 mln zł) będą wymagały w ciągu sześciu miesięcy, od daty przekroczenia dopuszczalnej pomocy indywidualnej zgody Unii Europejskiej, czyli notyfikacji. Procedura notyfikacji ma charakter wyjątkowy i właściwie jest niemożliwa – mówi Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Projekt nowego rozporządzenia uderzy nie tylko w pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dotyczy również m.in. pomocy regionalnej, szkoleniowej, inwestycyjnej na zatrudnienie MŚP, czy też pomocy na ochronę środowiska.

Jak zaznacza Jan Zając ten projekt to koniec ze wsparciem na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jest to też zaprzepaszczenie wydanych dotychczas środków na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Poza tym nie tylko uderzy on w osoby niepełnosprawne i pracodawców zatrudniających takich pracowników, doprowadzi do zachwiania całym polskim rynkiem pracy.

Dlatego też Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nie tylko współpracuje w tej kwestii z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, rozmawia z posłami i europosłami, ale także apeluje do pracodawców oraz osób niepełnosprawnych o wysyłanie uwag i protestów bezpośrednio do Komisji Europejskiej, a także do UOKiK. Na stronie POPON można znaleźć adresy, na które należy kierować uwagi do projektu rozporządzenia.

Kontakt:

Anna Skupień

Rzecznik Prasowy

kom.502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.pl

www.popon.pl, www.lodolamacze.info.pl