Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Lodołamacze 2020. Laureaci regionalnej gali

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Lodołamacze 2020. Laureaci regionalnej gali

Podczas Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej XV Edycji Konkurs Lodołamacze 2020 nagrodzono pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Na gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach laureatom gratulował przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Kapituła konkursu etapu regionalnego wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach: 

Kategoria Zakład Pracy Chronionej:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  Spółdzielnia Inwalidów ELREMET z Białej Podlaskie,
 • II miejsce i srebrny medal:
  Spółdzielnia „RENA” z Rzeszowa
 • III miejsce i brązowy medal:
  Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „SANEL” w Krakowie

Kategoria Otwarty Rynek:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  SPIŻARNIA Sp. z o.o. sp.k. z Lublina
 • II miejsce i srebrny medal:
  Przedsiębiorstwo Społeczne Społeczna 21 Sp. z o.o. w Krakowie
 • III miejsce i brązowy medal:
  BIMEX-BÖLLHOFF Sp. z o.o. w Krzemiennicy

Kategoria Instytucja:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
 • II miejsce i srebrny medal:
  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
 • III miejsce i brązowy medal:
  Fundacja L’Arche, Śledziejowice w Wieliczce

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-zawodowa:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
 • II miejsce i srebrny medal:
  Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 • III miejsce i brązowy medal:
  Warsztat Terapii Zajęciowej Teatroterapia przy Fundacji Teatroterapia Lubelska w Lublinie

Kategoria Przyjazna Przestrzeń:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce

Kategoria Zdrowa Firma:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  Kopalnia Soli „Wieliczka” Wieliczka

Kategoria Dziennikarz bez Barier:

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2020:
  Ewa Dados – Radio Lublin S.A.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2020 trafił  do FLYING WINGS Rzeszów – drużyny Rugby na wózkach.  LODOŁAMACZA SPECJALNEGO 2020 otrzymał Stanisława Raczkiewicz, a wyróżnienie trafiło do  księdza Jana Jagiełki.Facebook
LinkedIn
Skip to content