Uwaga! Jest konkurs, czyli odważni i wrażliwi pracodawcy są pilnie poszukiwani. Dziennik Zachodni o Lodołamaczach 2013

Uwaga! Jest konkurs, czyli odważni i wrażliwi pracodawcy są pilnie poszukiwani. Dziennik Zachodni o Lodołamaczach 2013

W Polsce jest ponad 4,5 mln (12,2 proc.) osób niepełnosprawnych, a ich sytuacja na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Przeważająca część pracodawców nie jest świadoma korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a nawet obawia się zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. Dlatego od lat Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prowadzi kampanię i konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie.

Powszechne jest przekonanie, że niepełnosprawność wiąże się z niewielką przydatnością do wykonywania pracy. Pod koniec 2012 roku niespełna 18 tys. pracodawców spełniało odpowiednie warunki, aby otrzymywać dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wśród osób niepełnosprawnych zaledwie 27,5 proc. było aktywnych zawodowo, gdy w tym samym czasie – wśród pełnosprawnych -wskaźnik ten wynosił przeszło 56 proc.

Natalia Partyka też wspierała osoby niepełnosprawne w pracy -Ze smutkiem muszę powiedzieć, że nadal problemy i trudności osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających takie osoby są traktowane jako marginalne i właściwie nie-zauważane przez znaczną część społeczeństwa – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.-Nasza organizacja traktuje jednak walkę o zmianę rynku pracy osób niepełnosprawnych jako część swojej misji, czego przejawem jest prowadzona od ośmiu lat kampania i konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze.

Od pierwszej edycji konkursu w 2006 roku uczestniczyło w nim 2.240 pracodawców.

Ósma edycja Konkursu Lodołamacze 2013 – pod patronatem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej – ruszyła 16 kwietnia. Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą pobrać formularze zgłoszeniowe ze strony www.lodolamacze.info.pl i przesłać do 31 lipca 2013 r.Facebook
LinkedIn
Skip to content