Uwaga na zmiany przepisów

Uwaga na zmiany przepisów

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, iż od 1 stycznia 2012 zmieniły się niektóre przepisy dotyczące funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Zmiany dotyczą:

  1. czasu pracy osób niepełnosprawnych
  2. wysokości kwot dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika
  3. wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych uprawniających do uzyskania i utrzymania statusu ZPCH
  4. gospodarowania środkami zgromadzonymi na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych oraz pomocy publicznej uzyskiwanej przez pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Większość zmian zaczęła obowiązywać już w roku ubiegłym. Natomiast pozostała część przepisów weszła w życie dopiero od 1 stycznia 2012 roku.

***

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największy w Polsce związek zrzeszający pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

POPON od 16 lat działa na rzecz pracodawców. Podstawą naszej pracy jest profesjonalizm i skuteczność. Stale rozwijamy się i doskonalimy nasze usługi, by pracodawcy, którzy nam zaufali, mogli osiągać sukcesy. Lobbujemy, wyjaśniamy, interweniujemy, by codzienna działalność firm była prostsza. Nasi Członkowie mogą liczyć na wsparcie doradców prawnych, kursy, szkolenia, seminaria i codzienne serwisy informacyjne. Mają też dostęp do najlepszego portalu prawno-ekonomicznego www.ekspertpopon.pl.

Kontakt:
Anna Skupień, rzecznik POPON
Tel: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content