Uwagi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych do Nowelizacji Rozporządzenia ZFRON

Uwagi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych do Nowelizacji Rozporządzenia ZFRON

Uwagi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych do Nowelizacji Rozporządzenia ZFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2024 r. Projekt ten zmienia treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1145), znanego jako rozporządzenie ZFRON, w zakresie wnioskowania o pomoc de minimis.

Projektu nowelizacji rozporządzenia, opublikowana na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL), wprowadza szereg istotnych zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. POPON zwróciła uwagę na kilka kluczowych aspektów proponowanych zmian.

Pytanie POPON 19.24 do BON – zmiana rozporządzenia ZFRON de minimisFacebook
LinkedIn
Skip to content