Uwagi POPON do projektu ustawy – Tarcza Antykryzysowa

Uwagi POPON do projektu ustawy – Tarcza Antykryzysowa

Uwagi POPON do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299) w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426).

 

Uwagi POPON do projektu ustawy – Tarcza AntykryzysowaSkip to content