Uzasadnione godziny pracy. W Polska the Times komentarz POPON w sprawie skróconego czasu pracy

Uzasadnione godziny pracy. W Polska the Times komentarz POPON w sprawie skróconego czasu pracy

Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. – Ostatnio było sporo zmian (wielu pracodawców może mieć problem ze stosowaniem obowiązujących przepisów. Panuje dezinformacja, pracodawcy pytają, jakie przepisy mają stosować i do kiedy one obowiązują – przyznajeMonika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. -Obecnie jednak wszystko odbywa się po staremu.

 

Co to znaczy Mateusz Brząkowski, radca prawny zatrudniony w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, tłumaczy. – Według zasad obowiązujących od stycznia 2012 roku, osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – jeżeli posiada odpowiednie zaświadczenie wystawione przez lekarza. Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia – mówi Mateusz Brząkowski. Krótszy czas pracy nie powoduje jednak obniżenia wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego.

 

Jednak ustawa w takiej formie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony został przepis, zgodnie z którym nie można było odwołać się od stanowiska lekarza, jeśli nie wystawił zaświadczenia o celowości skróconej normy czasu pracy. W związku z wyrokiem TK, osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie więc konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie. Po wyroku Trybunału obecnie obowiązujący przepis straci ważność 9 lipca 2014 roku.

 

Senacka Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła w ostatnich dniach wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Senatorowie zaproponowali zmianę art. 16 ustawy o rehabilitacji, który dotyczy możliwości uzyskania zaświadczenia o wydłużeniu czasu pracy osoby niepełnosprawnej, m.in. w zakresie możliwości odwołania się od wydanego zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy – w celu przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego.

 

Źródło: Dziennik Zachodni

Oraz:
www.dziennikbaltycki.pl

www.gazetawroclawska.pl

www.gloswielkopolski.pl

www.gazetakrakowska.pl

www.dzienniklodzki.pl

www.ekspressiloustrowany.plFacebook
LinkedIn
Skip to content