VIP Magazyn: Lubuski Urząd Wojewódzki – wrażliwy i odpowiedzialny pracodawca

VIP Magazyn: Lubuski Urząd Wojewódzki – wrażliwy i odpowiedzialny pracodawca

Rola wrażliwego pracodawcy nigdy nie była tak wymagająca i pełna wyzwań jak obecnie. Rynek pracy zmienia się bardzo szybko. Lubuski Urząd Wojewódzki podjął działania zmierzające do skupienia się na potencjale pracowników, unikaniu dyskryminacji wiekowej, zapewnieniu bezpiecznej pracy

Stosowane w tym zakresie narzędzia są znacznie ograniczone ze względu na kwestie formalne oraz prawne, jak i finansowanie w administracji. Jednak determinacja i zaangażowanie pracowników na rzecz kolegów i koleżanek w pracy pozwoliła wdrożyć wiele inicjatyw polegających na dbaniu o życie i zdrowie pracowników w różnym wieku.

Roman Sondej, dyrektor generalny w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, podkreśla, że realizowane zadania to odpowiedź na wyzwania obecnego rynku pracy i zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie. – Moim dążeniem było i jest uczynienie z naszego urzędu możliwie najlepszego miejsca pracy. Z tego względu nasz program zawiera szereg rozwiązań przyjaznych wielu pracownikom, wspierających w wykonywaniu obowiązków służbowych, dbaniu o zdrowie, budowaniu profesjonalnych relacji interpersonalnych – mówi.

Kultura organizacji a wrażliwość społeczna
Lubuski Urząd Wojewódzki jako organizacja zatrudniająca osoby w różnym wieku stara się nie tylko reagować na problemy zdrowotne, lecz także edukować i propagować zdrowy styl życia. Instytucja wciąż szuka nowych rozwiązań poprawiających jakość obsługi klienta zewnętrznego, a zarazem przykłada dużą wagę do komfortu pracy zatrudnionych w niej osób.

Obok realizowanych na bieżąco zadań, np. dofinansowania do zajęć sportowych, ważna jest aktywizacja pracowników również innymi sposobami. W tym celu opracowano Politykę zarządzania wiekiem, opierającą się na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników urzędu. Dokument ten zawiera rekomendacje prozdrowotne, m.in. cykl szkoleń dotyczących ochrony zdrowia i profilaktyki, warsztaty z ergonomii i organizacji pracy, oraz wskazuje sposoby integrowania pracowników. Dużym zainteresowaniem pracowników cieszą się badania profilaktyczne oraz comiesięczne wykłady poświęcone problemom zdrowotnym prowadzone przez ekspertów. Szkolenia zdrowotne odbywają się w godzinach pracy, a o potrzebie uczestnictwa decydują sami pracownicy.

Dlaczego konkurs Lodołamacze?
Udział w konkursie jest wynikiem chęci sprawdzenia samych siebie, a zdobyte wyróżnienia i nagrody dowodzą, że zespół urzędu podąża w dobrym kierunku. – Nasz urząd ma jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród jednostek administracji rządowej. Od wielu lat drzwi naszego urzędu są szeroko otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Zatrudnienie ich pozwoliło nam szerzej spojrzeć na problem niepełnosprawności. Dlatego tegoroczna nagroda, czyli pierwsze miejsce w kategorii Zdrowa Firma, są dla nas potwierdzeniem, że nasz model zarządzania organizacją jest dobry – mówi Roman Sondej.

Autor: Sabina Ren – dyrektor Biura Organizacji i Kadr LUW AJP Gorzów Wielkopolski
Źródło: https://magazynvip.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content