W Gospodarce: PiS chce unowocześnić system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

W Gospodarce: PiS chce unowocześnić system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

MRPiPS rozpoczęło we wtorek konsultacje społeczne ws. zmian w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Za pomocą formularza umieszczonego na stronach PFRON osoby te będą mogły same określić, jak powinno się zmienić prawo, by było dostosowane do ich potrzeb.

Konsultacje mają pozwolić na przebudowę i unowocześnienie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Resort przypomina, że istnieje on już 25 lat (w maju 1991 r. uchwalono ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, która powołała do życia PFRON). Konsultacje społeczne mają potrwać do 15 września.

Według szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej przez ten czas wiele się zmieniło w sytuacji osób z niepełnosprawnością – zarówno na rynku pracy, jaki w społecznym postrzeganiu tej grupy. „Mamy świadomość długoletnich zaniedbań i tego, że w tym obszarze jest ciągle wiele do zrobienia, ale zauważamy też zmiany” – powiedziała we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami.

Jak mówiła, dziś PFRON dofinansowuje 250 tys. stanowisk pracy, z tego większość na otwartym rynku; z jego środków finansowane są także studia dla 20 tys. osób z niepełnosprawnością.

Rafalska podkreślała też rozwój organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką niepełnosprawności, pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Jak powiedziała, w 2015 r. PFRON udzielił wsparcia 786 projektom, które zgłosiły organizacje.

Minister dodała, że Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje rząd do tego, by „skutecznie zwiększać udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz dodał, że konsultacje mają charakter społeczny, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Wyjaśnił, że dzięki formularzowi zamieszczonemu na stronie PFRON osoby z niepełnosprawnościami będą mogły same określić, jak Sejm powinien zmienić prawo, by było odpowiednio dostosowane do ich potrzeb.

„Chcemy, by osoby niepełnosprawne same określiły, co im przeszkadza w ustawie, jakie są ich oczekiwania, jakie potrzeby powinny być zaspokojone; jak oni oceniają swoją sytuację i jak powinniśmy – Sejm jako ustawodawca – dostosować rozwiązania prawne do ich potrzeb” – powiedział.

Michałkiewicz mówił, że najważniejszą rehabilitacją dla osób z niepełnosprawnościami jest praca. „Pozwala integrować osoby niepełnosprawne, przywraca im chęć życia, godność i warto tę rehabilitację zawodową rozszerzać” – powiedział. Dodał, że w ostatnich latach rozwinęło się zatrudnianie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. „Teraz chcielibyśmy położyć większy nacisk na chroniony rynek pracy” – dodał. Mówił w tym kontekście o osobach, których stan zdrowia uniemożliwia zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

„Mamy różnego rodzaju instrumenty – są spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie niewidomych, które są zakładami pracy chronionej, ale także mamy warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. Chcemy, żeby te podmioty, z chronionego rynku pracy, miały także szansę na rozwój i na funkcjonowanie” – powiedział. Pełnomocnik podkreślił, że „rolą rządu powinno być ich wspieranie”.

Minister rodziny pytana, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia może spowodować wzrost dofinansowania wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością powiedziała, że „niezależnie od tego, jak wzrośnie minimalne wynagrodzenie, do dyspozycji PFRON ma tyle samo środków, ile miał, więc musi tymi środkami dysponować”.

Rząd zaproponował w ubiegłym tygodniu, by wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. kształtowała się na poziomie 2 tys. zł. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto). Tym planom sprzeciwiają się pracodawcy, m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która uważa, że nie jest to możliwe bez waloryzacji wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie, m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

(PAP)

Źródło: wgospodarce.pl/