W Urzędzie Miasta Chorzowa zostały zainaugurowane Lodołamacze 2014 na Śląsku

W Urzędzie Miasta Chorzowa zostały zainaugurowane Lodołamacze 2014 na Śląsku

Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON Józef Bodziony.

W konferencji wziął udział m.in.: Senator Jan Filip Libicki, Poseł Marek Plura i Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia

POPON Lodołamacze konferencja Chorzów

Fot:Urząd Miasta Chorzów

POPON Lodołamacze konferencja Chorzów

Fot:Urząd Miasta Chorzów

POPON Lodołamacze konferencja Chorzów

Fot:Urząd Miasta Chorzów

POPON Lodołamacze konferencja Chorzów

Fot:Urząd Miasta Chorzów

POPON Lodołamacze konferencja Chorzów POPON Lodołamacze konferencja Chorzów
POPON Lodołamacze konferencja Chorzów POPON Lodołamacze konferencja Chorzów
POPON Lodołamacze konferencja Chorzów POPON Lodołamacze konferencja Chorzów