W ZUS Dni Osób z Niepełnosprawnościami

W ZUS Dni Osób z Niepełnosprawnościami

Zabrzański oddział ZUS zaprasza na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tematem jest: Poradnictwo, konsultacje i szkolenia online dla Osób z Niepełnosprawnościami. Termin: od 4 do 31 maja 2021 roku, w godz. 10:00 – 14:00.

 

Przez cały miesiąc maj 2021 r. Specjaliści ZUS oraz Specjaliści:

•    Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu,

•    Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,

•    Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,

•    PFRON Oddział Śląski w Katowicach,

•    Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych FAZON,

•    Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Gliwicach,

•    Fundacji Piastun – Wyrównanie Szans w Zabrzu

udzielą Państwu informacji związanych tematem, a w szczególności z zakresu form wsparcia, rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, wsparcia aktywności zawodowej oraz zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Eksperci ZUS przedstawią szczegóły rehabilitacji leczniczej w ZUS, ubankowienia świadczeń ZUS, przyznawania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 18. życia oraz dlaczego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

Wydarzenie ma na celu uaktywnienie zawodowe i społeczne osób z niepełnosprawnością oraz zachęcenie pracodawców do ich zatrudniania.

Przez cały miesiąc maj 2021 r. na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 będzie można oglądać wystawę prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych wykonanych w ramach Projektu z ZUS edycja 2020/2021. Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram wydarzenia.

Harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami” – maj 2021 r.

•    Plan wydarzenia – porady, konsultacje w ramach dyżurów telefonicznych i online


TYDZIEŃ I    4-7 maja 2021 r.

5 maja 2021 r. – Fundacja Piastun – Wyrównanie Szans w Zabrzu – wsparcie psychologiczne, rozmowa jako trening umiejętności społecznych – integracja społeczna – pomoc w zapisaniu się do fundacji – wskazanie instytucji jakie mogą pomóc w funkcjonowaniu, ośrodki pomocowe, fundacje – 10:00-14.00, tel. 667 451 637

7 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rehabilitacja lecznicza – 10:00-14:00, tel. 502 009 883

6 maja 2021 r. – PUE ZUS – bez konieczności osobistej wizyty w ZUS – 10:00-14:00, tel. 32 277 86 21


TYDZIEŃ II     10-14 maja 2021 r.

10 maja 2021 r. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach – Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przekazywane ze środków PFRON w ramach realizowanych programów i zadań, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie do szkoleń nauki języka migowego, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Program „Aktywny samorząd” – wsparcie aktywności zawodowej – 9:00 – 13:00,  tel. 532-515-082

10 maja 2021 r. – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON) porad/konsultacji telefonicznych w zakresie możliwości wsparcia, integracji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji – 10:00-14:00, tel. 512 471 997

14 maja 2021 r. – ZUS Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. Życia – 10:00-14:00, tel. 32 277 86 21


TYDZIEŃ III    17-21 maja 2021 r.

18 maja 2021 r. – ZUS – Ubankowienie świadczeń – korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikające z korzystania z rachunku bankowego – 10:00-14:00,   tel. 32 277 86 77

18 maja 2021 r. – Platforma Usług Elektronicznych ZUS – dlaczego warto mieć tam swój profil –  webinarium online we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:30 zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl

19 maja 2021 r. – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:00 zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 11:00-12:00,  tel. 723 657 432

19 maja 2021 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenia rehabilitacyjne 10:00 – 12:00,  tel. 32 277 86 21

 

TYDZIEŃ IV    24-31 maja 2021 r.

24 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00,   tel. 32 277 78 20

25 maja 2021 r. – konsultant MOPR Zabrze ds. Osób z Niepełnosprawnościami – formy wsparcia na terenie Zabrza skierowane do osób z niepełnosprawnościami – 10:00-14:00,  tel. 459 588 818

25 maja 2021 r. – Ekspert ZUS radzi – Konsultacje online dla osób głuchych oraz niedosłyszących – 10:00-12:00, zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: monika.jarysz@zus.pl lub tel. 502 009 855

26 maja 2021 r. – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12:00-13:00 zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email:: kgrzywna@um.zabrze.pl Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 13:00-14:00, tel. 723 657 432

31 maja 2021 r. – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00,  tel. 32 277 78 20

•    Wystawa prac artystycznych uczniów Szkół Podstawowych, wykonanych w ramach Projektu z ZUS – edycja 2020/2021 Od 1 do 31 maja 2021 r. – Wystawa prac na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 w Zabrzu. Motywem przewodnim projektu jest tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prace prezentują ZUS i świadomość młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne w niezwykle barwny, różnorodny i interesujący sposób.Facebook
LinkedIn
Skip to content